Pozývame vás rokovať ONLINE

Pozývame vás rokovať ONLINE

Ocitli sme sa v kríze, ktorá vylúčila akékoľvek hromadné stretnutia a keďže trvanie obmedzení sa časovo posunulo, vnímali sme nutnosť riešiť a rozhodovať o niektorých dôležitých záležitostiach. Práve preto sme hľadali iný spôsob a možnosti, ako rokovať na úrovni generálneho presbyterstva. S bratom generálnym biskupom sme po súhlase členov GP zvolali riadne rokovanie GP v ONLINE priestore. Mnohí to využívajú a ide to. Všetci sa vidíme, počujeme a tak môžeme spolu diskutovať a aj rozhodovať o tom, čo do života cirkvi patrí.

Prijali sme aj usmerňujúce uznesenie k takémuto ONLINE rokovaniu pre jednotlivé COJ:

Uznesenie č. 41-2/2020 

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku odporúča počas mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID – 19 organizovať rokovania nevyhnutných zasadnutí presbyterstiev online, pri zachovaní rokovacieho poriadku cirkvi.

Sami sme to vyskúšali, dá sa to. Zriadili sme zasadnutie, zistili uznášania schopnosť, určili overovateľov a rokovanie prebehlo. Dodržali sme rokovací poriadok. Pri hlasovaní sme všetci videli, kto a ako hlasoval. Rokovanie prebehlo v poriadku.

Práve preto odporúčam COJ ECAV, aby sa nebáli. Nevieme do kedy táto situácia potrvá. A keďže život okolo nás ide ďalej, čas plynie a rozhodnutia je treba prijímať neustále.

Pozývam vás pokračovať v práci a využívať možnosti, ktoré nám ponúka internet a ONLINE priestor. Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.