Pane, neopúšťaj nás! Stanovisko Predsedníctva ECAV

Pane, neopúšťaj nás! Stanovisko Predsedníctva ECAV

Bratia a sestry v Pánovi.
     Opatrenia, ktoré sú v boji proti pandémii vírusu COVID – 19 platné od 15. októbra 2020, sa dotknú aj našich Služieb Božích, stretaní a aktivít. Nariadenia krízového štábu hovoria jednoznačne: "Zakazujú sa všetky hromadné podujatia".

     Ako bolo nedávno v jednej animácii spomenuté, všetky kostoly sa zatvoria, ale Božie Slovo ktoré „nie je v okovách“ (2Tim 2, 9), dostane priestor na oveľa väčšom počte miest – priamo v našich domácnostiach.

     Prosíme predstaviteľov cirkevných zborov, aby aktívne upozornili a povzbudili členov cirkevných zborov, aby sa duchovne občerstvovali vo svojich domovoch; či už v osobných stíšeniach s Bibliou v ruke, prijímaním posolstiev z vysielaní na internete, sledovaním počtom posilnených prenosov náboženských vysielaní v rozhlase a v televízii, ale najmä pri pobožnostiach v kruhu svojich najbližších. Tieto budeme opäť pripravovať. Nájdete ich na webe ECAV, budú dostupné k šíreniu komukoľvek a kdekoľvek.

     Prosíme, dajte aj vy nám (na media@ecav.sk) prostredníctvom predstaviteľov svojich cirkevných zborov vedieť, akou cestou sa v tomto období vyberie práve váš cirkevný zbor. Budeme sa snažiť opäť pripraviť prehľadné tabuľky a zoznamy miest, vysielaní, misijných materiálov, nápadov a riešení, nech už by mali akúkoľvek podobu. Ďakujeme Vám za Vašu aktivitu! Želáme vám veľa síl, pastorálnej múdrosti a tvorivosti v tomto krízovom čase.

     Vydržme, buďme trpezliví. Nech nás toto obdobie, v ktorom sme ukrátení o spoločenstvo, naučí viac si spoločenstvo vážiť a ešte inak sa k nemu stavať. Žehnáme vám a prosíme Pána Boha o zdravie pre vás aj pre vašich blízkych.

     „Pane, neopúšťaj nás!“

     Vaši v Pánovi,
     Ivan Eľko a Ján Brozman,
     predsedníctvo ECAV na Slovensku.