Oslovenie členov ECAV pred parlamentnými voľbami 2020

Oslovenie členov ECAV pred parlamentnými voľbami 2020

Milí bratia a sestry v Pánovi, v sobotu 29. februára 2020 sa budú v našom štáte konať parlamentné voľby. Ak sa nestane nič mimoriadne, z volieb vzíde koalícia, ktorá určí charakter správy vecí verejných v našom štáte na najbližšie štyri roky. Je preto veľmi dôležité volieb sa zúčastniť a prejaviť v nich svoj politický názor.

Pán Ježiš v modlitbe Najvyššieho pastiera duší hovorí nebeskému Otcovi: „Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého“ (Ján 17, 15). Toto je tajomstvo existencie kresťana. Kresťan nie je vzatý z tohto sveta do iného, ideálneho sveta, kde by už nejestvoval politický rozmer života, so všetkými jeho pozitívami, či negatívami. Kresťan je ponechaný v tomto svete, aby v ňom žil ako občan, ale zároveň ako Božie dieťa, ktoré sa môže v Kristu spoľahnúť na láskavú ochranu Nebeského Otca. Jemu patrí bez ohľadu na to, čo sa vo svete a v politike odohráva.

V takomto zvláštnom napätí kresťanskej existencie vykonajme aj svoju nadchádzajúcu voľbu. Na jednej strane určite neignorujme voľby, nenechajme prepadnúť svoj hlas! Prejavme zodpovednosť a názor, s plným zmyslom pre realitu života. Voľme kandidátov, ktorí sú múdri, kultivovaní a čestní. Na druhej strane si aj cez tento akt uvedomme, komu v tej poslednej a rozhodujúcej miere patríme, od koho všetko očakávame a kto je zdrojom nášho najväčšieho šťastia. Je to Boh, milujúci nás v Kristovi.

Prosíme vás, bratia a sestry, rátajme s tým, že nasledujúce obdobie bude napäté. Vo verejnosti sa bude prejavovať nie iba to prirodzené napätie, vyplývajúce zo súťaživosti politických názorov a postojov, ale aj napätie bičované emóciami a nepriateľstvom politických skupín. Buďme v týchto dňoch nositeľmi pokoja a rozvahy. Diskutujme slušne, či už v osobných rozhovoroch, alebo v internetovom priestore. Vážme si fakt, že žijeme v demokracii. Robme iným to, čo očakávame, aby robili nám.

Nadovšetko, nech medzi nami stále platí výzva z 1. Timoteovi 2, 1 - 3: „Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti. Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom“.

Pán nech je s naším milovaným Slovenskom a dopraje mu dobrú a spravodlivú vládu.
Pán nech je so všetkými Vami.
Vaši v Pánovi oddaní,

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Ján Brozman, generálny dozorca ECAV

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.