Ocenenie pre brata Branislava Tvarožku

 Ocenenie pre brata Branislava Tvarožku

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi na Slovensku blahoželá bratovi Branislavovi Tvarožkovi, členovi Cirkevného zboru ECAV Bratislava Legionárska a pravidelnému účastníkovi služieb Božích v Novom kostole, k udeleniu ocenenia Biela vrana 2019 za dlhodobý prínos.

Ocenenie  sa udeľuje ako poďakovanie vzácnym ľuďom, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt, či princípov a mohli pritom podstúpiť riziko, rôzne príkoria, či zažiť odsúdenie. Branislav Tvarožek je jeden z posledných žijúcich členov Vysokoškolského strážneho oddielu, ktorí počas Slovenského národného povstania chránili generálov Goliana a Viesta. Pochádza z rodiny, ktorej príbeh je silno spojený s demokratickými a humanitnými ideálmi. Za odboj voči fašizmu ho ľudáci vyhodili zo strednej školy, komunisti ho vylúčili z vysokoškolského štúdia. Oba režimy ho vyšetrovali a zavreli.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.