Modlitby, pôst a hlahol zvonov

Modlitby, pôst a hlahol zvonov

Biskupi Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku už od 12. marca pozývajú svojich veriacich k denným večerným modlitbám od 20.tej do 21. hodiny. Témy sú rôzne a týkajú sa epidémie koronavírusu, zdravotníkov, vládnych predstaviteľov, ale aj cirkvi či seniorov.

K tejto aktivite pridali biskupi aj výzvu cirkevným zborom, aby počas najbližších dvoch nedieľ a Veľkého piatku spoločne zvonili v chrámoch o 15.00tej hodine. Tento čas chce symbolicky pripomenúť tmu Veľkého piatku, ktorá sa rozprestrela od 12.00 - 15.00 hod.
V duchu apoštolovej výzvy z listu Tesalonickým „Bratia, modlite sa aj za nás!, budú veriaci prosiť a ďakovať za odvážnych a obetavých ľudí v našej krajine a aj v krajinách celého sveta. Za ľudí, ktorí s nasadením života pomáhajú bojovať zápas o každého chorého človeka.
A do tretice aj pôstom sa chcú evanjelici ako cirkev zjednotiť a v Kristových šľapajách robiť kroky viery v týchto pohnutých časoch.