Ku krvavým atentátom na Srí Lanke

So smútkom a zhrozením sme prijali správy o udalostiach, ktoré sa stali na Srí Lanke v ráno Veľkonočnej nedele. Podľa informácií, ktoré sú v tejto chvíli k dispozícii, pri koordinovanej sérii bombových útokov v troch kresťanských kostoloch a v niekoľkých hoteloch, prišlo o život 359 ľudí, viac ako päťsto je ich zranených. Je nepochybné, že tieto teroristické činy boli podnietené nenávisťou, namierenou proti kresťanom.

Je nám úprimne ľúto každého jedného života, ktorý nezmyselne vyhasol a rovnako všetkých tých, ktorí prešli bolesťou a utrpením. Absurdita týchto hrozných činov je umocnená tým, že sa stali v čase, keď sa kresťania na celom svete zdravia pozdravom Kniežaťa pokoja – Pána Ježiša Krista: „Pokoj vám!“, keď si intenzívne uvedomujú, že pravý pokoj je zbožie, ktoré je mimoriadne vzácne, a keď prijímajú osobné rozhodnutia, inšpirované vierou vo Vzkrieseného, byť viac tvorcami a nástrojmi Jeho pokoja.


V mene členov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vyjadrujeme úprimnú sústrasť všetkým príbuzným zabitých. Spolu s nimi chceme niesť ťažobu ich smútku za ich drahými. Modlíme sa za Božiu pomoc a uzdravenie pre všetkých ranených. Prosíme o mier a pokoj pre Srí Lanku, prekrásnu krajinu, ktorá sa dlho zmietala v nepokoji. Keď sa zdalo, že pokoj je konečne nastolený, prichádza táto zlá a nezmyselná udalosť. Diabol, ten, čo kazí Božie dielo, sa nikdy nezmieri s tým, že sa presadzujú dobré a správne hodnoty. Boží nepriateľ zúri a ešte udiera. Veríme však, že Ježišovou smrťou a vzkriesením je jeho moc porazená a v žiadnom prípade nebude konečným víťazom on.


Hrozné správy zo Srí Lanky nás vedú k tomu, aby sme nanovo docenili fakt, ktorý nám už možno zovšednel: ako Európania sme tou časťou ľudskej civilizácie, v ktorej po mnohých krvavých konfliktoch a strašných diktatúrach bol nastolený stav, v ktorom je jednotlivému človeku zaručená náboženská sloboda a z nej odvodený celý rad ďalších slobôd – sloboda svedomia, občianska sloboda, politické slobody a základné ľudské práva. Je to nesmierny dar, a zároveň výzva a záväzok. Každý, kto je takto obdarovaný si uvedomuje, aká veľká je jeho zodpovednosť za podobu vlastného života, za vzťah voči iným ľuďom a vôbec za podobu a kvalitu civilizácie v jej celku. To dobré, čo tvorí hodnotový rámec jeho vlastného života, sa snaží kultivovať a dopriať mnohým ďalším. Veď náš svet sa stáva čoraz menším. Ľudia a udalosti v ňom sú k nám čoraz bližšie, aj keď sú medzi nami stále veľké geografické vzdialenosti.


Máme skúsenosť, že stačí málo a všetko, čo sa dá nazvať „vyspelá civilizácia“, sa môže začať rúcať. Toto prosíme nedopusťme, či by išlo o nás, o našu krajinu, alebo o kohokoľvek vo svete, nech je už akejkoľvek rasy či náboženstva. Naša hrôza z udalostí na Srí Lanke sa nesmie líšiť od tej, ktorú sme pociťovali, keď sme počuli o nedávnom krvavom atentáte na Novom Zélande. Poznávame, že náboženská sloboda je kľúčom k mieru a všeobecnej prosperite. Chráňme ju a doprajme ju iným.


S pietou myslíme na obete atentátov na Srí Lanke a prosíme: „Pane Ježiši, prinášaj svoj pokoj do nepokojného sveta! Pane, zmiluj sa!“


Ivan Eľko, generálny biskup ECAV na Slovensku
 Ján Brozman, generálny dozorca ECAV na Slovensku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.