Evanjelický posol spod Tatier je tu pre všetkých

Evanjelický posol spod Tatier je tu pre všetkých

Vážené predsedníctva cirkevných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, prijmite od nás, prosíme, srdečný pozdrav: „Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista, ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás podľa vôle Boha, Otca nášho, vytrhol z tohto zlého veku. Jemu sláva naveky vekov. Amen.“ (Gal 1, 3 – 5), a tiež naše ubezpečenie: „...hovoríme z čistého srdca ako z Boha a pred Bohom v Kristovi“ (2K 2, 17).

Dôvod, pre ktorý si Vás dovoľujeme osloviť, je mimoriadne dôležitý pre vývoj našej cirkvi v súčasnej dobe. Prosíme Vás, aby ste boli takí láskaví a aktívne urobili čo je vo Vašich silách a možnostiach pre to, aby Evanjelický posol spod Tatier, vydávaný Tranosciom, a. s., mal čo najviac predplatiteľov, či už cirkevných zborov, alebo jednotlivcov.

     Mnoho cirkevných zborov a jednotlivcov v nedávnej minulosti odoberanie Evanjelického posla spod Tatier odhlásilo, alebo znížilo počet odoberaných kusov. Nedokázali už ďalej akceptovať ducha a obsah Posla. Vydavateľ namiesto toho, aby sa zamyslel nad kvalitou svojho produktu, hľadal vinu u iných. Túto bolestivú tému nemienime ďalej rozvádzať.

     V súčasnosti má Tranoscius, a. s., vydavateľ Evanjelického posla spod Tatier, novozvolené predstavenstvo a dozornú radu. Má tiež povereného riaditeľa a poverené redaktorky, ktoré Posol pripravujú. Ten chce prinášať nový obsah. Nie „písať pekne“, ako sa to posmešne hovorí, ale byť opäť verný svojmu autentickému misijnému, vzdelávaciemu a informačnému poslaniu. Má byť dôležitou a dôstojnou súčasťou nášho spoločného úsilia o obrodu a budovanie našej cirkvi. Posol stojí akoby na začiatku novej kapitoly a jeho tvorcovia veria, že obsahom a smerovaním ľudí presvedčí.

     Vidíme, že mnohé cirkevné zbory či jednotlivci, ktorí v nedávnej minulosti Evanjelický posol spod Tatier odhlásili, sa k jeho odoberaniu ešte nevrátili. Bolí nás to. Máme však nádej, že sa to zmení. Technicky je prihlásenie sa k odberu Posla veľmi jednoduché, kontakty na firmu LK Permanent, ktorá veľmi profesionálne vykonáva distribúciu, bývajú uvedené v tiráži čísla. Prosíme Vás, vážené predsedníctva cirkevných zborov – podľa Vašej konkrétnej situácie – iniciujte prihlásenie sa svojho cirkevného zboru opäť k odberu Evanjelického posla spod Tatier, resp. skúste odoberať i viac kusov, ako doteraz. Motivujte členov cirkevného zboru k osobnému odoberaniu. Buďte i zdravo odvážni, ak treba. Zastaňte sa Evanjelického posla spod Tatier, vydávaného Tranosciom, a. s., proti rozličným neprajným hlasom, i voči Evanjelickému poslu Spolku Tranovský, vydávaného Spolkom Tranovský. Nedajme sa oklamať alibistickým pocitom, že „nejako už bude“. Každý nesie svoj diel zodpovednosti za naše spoločné dielo v cirkvi. Teraz je ten dôležitý čas, keď by sa mali aktívne a lojálne prejaviť cirkevné zbory a tí, ktorí ich vedú.

     Ďakujeme Vám za Vaše porozumenie  a za všetko, čo v duchu týchto našich snažných prosieb, nie rozkazov, budete ochotní urobiť. Ďakujeme Vám za Vašu službu pre našu cirkev. Pán Ježiš Kristus nech Vás posilňuje a požehnáva!

     Zostávame s bratským pozdravom, Ján Brozman generálny dozorca ECAV a Ivan Eľko generálny biskup ECAV.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.