Evanjelici sa rozhodli pre dobrovoľný LOCKDOWN počas celých Vianoc

Evanjelici sa rozhodli pre dobrovoľný LOCKDOWN počas celých Vianoc

Tri predsedníctva Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vydali týždeň pred Vianocami, 17. decembra 2020 svoje usmernenie k vianočným sviatkom, v ktorom pripomenuli evanjelickým cirkevným zborom ich slobodu a zodpovednosť a zároveň im predložili vážnu výzvu: „Aby predstavitelia cirkevných zborov zvážili miestnu pandemickú situáciu a okolnosti ktoré sami najlepšie poznajú a rozhodli sa zostať počas Vianoc v dobrovoľnom lockdowne. Ak to cirkevné zbory urobia, bude to vzhľadom na situáciu pochopiteľné a nikto im to nebude mať za zlé.“ (https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/usmernenie-predsednictiev-ecav-k-vianocnym-sviatkom)

Vzhľadom na vážnosť pandemickej situácie a po prerokovaní vo vedeniach cirkevných zborov sa mnohí rozhodli, že tieto Vianoce napriek možnosti otvorených kostolov dobrovoľne strávia vo svojich domovoch, chrániac tak seba, ako aj všetkých najzraniteľnejších. Duchovní a ich spolupracovníci mali zároveň úlohu sprostredkovať členom cirkevných zborov, zostávajúcich v dobrovoľnom lockdowne, alternatívnu pastorálnu starostlivosť, spočívajúcu vo vytváraní online programov, distribúcii tlače, či informácií o náboženských programoch v médiách. Áno, Vianoce bez radostného spoločenstva v chráme boli pre mnohých extrémne netradičné, ale predsa len neboli bez skutočnej osobnej radosti z narodenia Spasiteľa, ktorý prišiel aby zachránil, čo bolo zahynulo – teda každého jedného z nás.

Rozhodnutie pre dobrovoľný LOCKDOWN a presunutie do ONLINE priestoru prijala väčšina cirkevných zborov. Ostatné mali Služby Božie za maximálneho dodržania hygienických opatrení. Cieľom tohto kroku, v ktorom cirkev v istom zmysle slova išla sama proti sebe, bola snaha aktívne sa podieľať na riešení pandemickej situácie. Uskromnenie sa v exponovanom čase Vianoc bolo zároveň vyjadrením podpory a súcitu s tými, ktorí čelia pandémii v prvých radoch – lekármi, sestričkami a zdravotníckym personálom, pracovníkmi sociálnych zariadení, policajtmi, vojakmi, hasičmi, predstaviteľmi samospráv, predavačmi i rodinami, ktoré sú zasiahnuté onemocnením.

Napriek tomu, že práve Vianoce bývajú vyvrcholením a spečatením života cirkevného zboru a dávajú možnosť počuť radostnú zvesť o Božom príchode k nám v Ježišovi Kristovi aj množstvu ľudí ktorí stoja ďalej či úplne mimo pravidelného života cirkvi, hodnotia dnes svoje rozhodnutie ako správne. Aj naďalej pozývajú k modlitbám jedni za druhých, k pomoci, ohľaduplnosti, trpezlivosti a žehnaniu si navzájom v týchto ťažkých časoch.