Evanjelici- držme spolu...

Evanjelici- držme spolu...

Bratia a sestry, milí pracovníci na Vinici Pánovej. Oslovujeme vás ako tých, ktorým určite nie je ľahostajná dnešná situácia, ale zostali aktívnymi a nadšenými zvestovateľmi evanjelia Ježiša Krista a slúžiacimi v mene Jeho lásky. Pozdravujeme vás v týchto zvláštnych dňoch a povzbudzujeme k ešte bližšej spolupráci. Teraz je dôležitejšie ako kedykoľvek pred tým, aby sme sa dali dohromady, zdieľali sa, vytrvalo sa povzbudzovali a inšpirovali navzájom.

Pomáhajme si v denno-denných situáciách.... 

  • Nečakajte prosíme, že všetky inštrukcie, čo a ako robiť v čase epidémie, Vám zašle cirkevná vrchnosť. V niečom usmerňovať dokážeme a snažíme sa to robiť. Ale život a miestne podmienky vytvárajú pestrú škálu situácií a možností, ktorú poznajú iba domáci. Buďte teda, prosíme Vás, sami aktívni, tvoriví, vynaliezaví! Pokúste sa urobiť aj to, čo bežne nerobíte. Veď situácia, v ktorej sme sa ocitli, je úplne nepoznaná a špecifická. Pamätajte, Vaši cirkevníci na to čakajú.
  • Pripravili ste pôstnu večiereň, liturgiu a kázeň domácich Služieb Božích, duchovné zamyslenie, alebo iný zaujímavý text pre svojich veriacich? Napíšte na media@ecav.sk a podeľte sa o to s ostatnými.
  • To, čo sa Vám podarí pripraviť, zverejňujte všetkými možnými prostriedkami. Tlačte svoje pripravené materiály a distribuujte ich hlavne medzi najstarších členov zboru, ktorí nie sú na webe. Pripravujte, sami, alebo s pomocou mladších spolupracovníkov, jednoduché mediálne výstupy a zverejňujte ich na sociálnych sieťach. Čakajú na ne možno tí mladší, ktorí sú v karanténe a sú na webe. Využívajte potenciál svojich cirkevnozborových webov a sociálnych sietí. Dokazujte, že Vaše pastierstvo trvá aj za týchto mimoriadnych okolností.
  • Máte v cirkevnom zbore šikovné krajčírky? Oslovte ich a pomôžte svojmu zboru, možno aj okolitým, s ponukou zhotovenia ochranných rúšok. 
  • Prišlo vám do cirkevného zboru nové vydanie Evanjelického Posla spod Tatier? Poproste mládežníkov, či mladších bratov a sestry, aby ho rozniesli do schránok najstarším členom či členkám cirkevného zboru. Dá sa pribaliť aj vytlačená domáca pobožnosť, svoja, či z dielne GBÚ. 
  • Úžasné by bolo pribaliť seniorom aj malé množstvo základných potravín, vykonať nákup, poslúžiť jednoduchou službou v domácnosti, či nechať na seba číslo v prípade možnosti ďalšieho kontaktovania. Pri tom všetkom prosím dodržujte potrebné zásady hygieny. 
  • Vyzývame aktívnych mládežníkov, ale tiež bratov a sestry v mladšom veku k jednoduchej diakonii. Viete o starších, nevládnych, alebo o ľuďoch, ktorí sú v karanténe? Neváhajte im zavolať a zistiť, či niečo nepotrebujú, ako sa cítia, alebo sa iba jednoducho porozprávať... S malou skupinou dobrovoľníkov môžete potom reálnou pomocou preukázať to najväčšie milosrdenstvo lásky v ťažkých časoch.
  • Zdieľajme cez weby a sociálne siete, či už vlastné, cirkevnozborové, či celocirkevné, dobré skúsenosti ktoré zažívame v oblasti pastorálneho duchovného zaopatrenia a v oblasti diakonickej a praktickej pomoci v čase koronavírusu. Veď sú to úžasné svedectvá, čo mnohí v tomto čase robia! Kresťana musí vždy potešiť, keď číta, vidí, počuje, ako viera, nádej a láska prinášajú dobré ovocie v ťažkých krízach (media@ecav.sk). 
  • Sme spoločenstvo, nie iba inštitúcia. To nech sa dokazuje medzi nami!

Hľadajme spôsob spolupatričnosti a bratstva. Veď Kristus bol ten, ktorý bol bratom všetkým bez rozdielu.
Pre nikoho to nie je jednoduché, všetci sme sa ocitli v neznámej situácii. Kristus ju však pozná a aj keď dopustí, neopustí.
Stojme spolu - ako jedna cirkev. Kristus nám dal Ducha Svätého, aby sme vnímali Jeho prítomnosť v každej chvíli.
A aj keď oddelení stenami našich domovov, vnímajme Kristov hlas, lebo On je stále tu, rovnaký včera, dnes i naveky.

A na povzbudenie všetkým vám, aby ste vedeli, že vaša práca, hoci je vo vašich očiach možno malá a nebadateľná - avšak takto na ňu reagujú vaši cirkevníci:

"Je to veľké posilnenie, keď vďaka našej drahej ECAV môžeme načerpať istotu a nádej, ktorou je Ježiš Kristus . Srdečná vďaka za Slovo Božie Vám všetkým. Prajem Vám, aby Otec Nebeský tieto Vaše snahy zdarom korunoval. Bohu vďaka!"

"Chcem sa úprimne poďakovať všetkým našim bratom farárom za ich službu pre nás, že v tento stíšený čas pôstu, keď sme ostali bez otvorených chrámov, na nás v nedeľu mysleli a slúžili nám cez médiá, internet... rôznym spôsobom. VEĽMI to všetci potrebujeme. Zvlášť teraz v týchto náročných časoch. Veľmi oceňujem aj modlitby večer po 20:00 hod, sama mám v zdravotníctve pracujúce 2 dcéry a vidím, aké je to náročné pracovať v prvej línii, fyzicky aj psychicky. Samozrejme aj všetkých ostatných (hasiči, policajti a ďalšie zložky). Vytrvajme prosím bratia sestry vo viere na modlitbách, náš Pán nám prisľúbil, že nás nikdy neopustí, verme tomu,"

Vaše v Pánovi, predsedníctvo ECAV

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.