Celoslovenská spomienková slávnosť a príhovor biskupa Hroboňa

Celoslovenská spomienková slávnosť a príhovor biskupa Hroboňa

Pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti generála M. R.Štefánika pripravili na Bradle celoslovenskú spomienkovú slávnosť. V jej závere sa prítomným štátnym predstaviteľom aj stovkám Slovákov prihovoril aj biskup Západného dištriktu, Ján Hroboň. Jeho príhovor vám prinášame v plnom znení.

Vážení prítomní, bratia a sestry. Na osobnosti gen. M. R. Štefánika, syna evenjelického farára, by som si chcel dnes všimnúť poctivosť.


Bol človekom poctivým, voči sebe. Žil víziou a veľkými ideálmi, najmä čo sa týka budúcnosti slovenského národa. Žil pre veľké príležitosti, ale zároveň vedel tieto ideály napĺňať poctivo, krok za krokom. A chopiť sa príležitosti so železnou vôľou a sebadisciplínou aj za cenu veľkej osobnej obete. My dnes milujeme veľké vízie a príležitosti, ale chýba nám práve tá poctivosť, s ktorou by sme za nimi išli a dokázali ich napĺňať. Štefánik povedal, že poctivosť nie je len slovo, ale logický dôsledok života. Teda poctivosť je o spôsobe života. Mať nielen veľké ideály ale aj poctivosť voči sebe. Odvahu a vôľu naplniť ich v konkrétnom čine aj za cenu osobnej obete. Veriť, milovať, pracovať bolo nielen osobné krédo M. R. Štefánika v slovách, ale boli to slová, ktoré on aj činom naplnil.


Ten druhý rozmer Štefánikovej poctivosti sa prejavil voči druhým.

Poctivým výskumom si zabezpečil mimoriadne medzinárodné uznanie a prestíž.

Poctivou politikou vedel strhnúť druhých pre spravodlivú vec.

Poctivým nasadením pre Slovensko a spoločný štát Čechov a Slovákov sa oň vo veľmi významnej miere zaslúžil.


Povedal: „Nepoctivý človek nemôže vykonať veľký čin.“ A my na jeho veľký čin pre Slovensko a Československo s vďakou a úctou spomíname. Božie Slovo nám hovorí: „Tak svieť vaše svetlo pred ľudmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach. A príklad M. R. Štefánika je aj pre nás tým svetlom, ktoré nás vedie v konečnom dôsledku k Bohu.


A na záver len toľko. Poctivý človek neklame, nekradne a dá sa neho spoľahnúť. O víziách a možnostiach nielen hovorí, ale dokáže ich uskutočnovať aj za cenu osobnej obete.

Prajem nášmu národu, nášmu Slovensku, čo najviac takýchto synov a dcér. Vďaka Bohu za M. R. Štefánika.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.