Buďme zodpovední

Buďme zodpovední

Milovaní, bratia a sestry, dovoľte, aby sme sa k vám v týchto dňoch prihovorili ako predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Prežívame zvláštne časy pandémie vírusu COVID – 19. Pre našu generáciu predstavujú niečo úplne nové a nezažité. V našich dlhších dejinách však nie sú ojedinelé. Ľudstvo sa už mnohokrát muselo pasovať s podobnými epidémiami.

Spomeňme aspoň, že aj súčasníci Martina Luthera sa zaoberali rovnakými otázkami pri riešení epidémií, ako my dnes. Reakcie nášho reformátora v kritických časoch boli jasné. Pozostávali z kombinácie neutíchajúcej dôvery v Božiu lásku a ochranu a racionálnej obozretnosti a ohľaduplnosti: „Budem prosiť Boha aby nás milostivo ochránil. Potom budem vykurovať, aby som pomohol vyčistiť vzduch. Budem podávať lieky a brať ich. Budem sa vyhýbať miestam a osobám, kde moja prítomnosť nie je potrebná, aby som sa nenakazil a tým náhodou nespôsobil, že sa iní nakazia a tak im spôsobil smrť v dôsledku mojej nedbanlivosti.“ (Martin Luther, 1527)

Nezabúdajme – a v tých dňoch, keď sa tak zvláštne stretlo výročie reformácie práve s plošným testovaním obyvateľstva Slovenka – si každý pre seba vedome a intenzívne opakujme vyznanie generácií našich evanjelických predkov i naše vlastné vyznanie a životnú skúsenosť: „Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou.“ (Ž 46, 2).

Chceme vás požiadať, bratia a sestry, aby sme zaujali ústretové a lojálne stanovisko k plošnému testovaniu obyvateľov Slovenska, ktoré bude onedlho prebiehať. Nesťažujme sa, nehľadajme nasilu chyby, nekonšpirujme, ale využime príležitosť byť zodpovední. Preukážme svoj postoj viery; pretože tá nie je bezohľadná, „múdra len pre seba“ (R 12, 16), ale naopak milujúca svojho blížneho ako seba samého.

Modlime sa spoločne, bratia a sestry, aby Boh uzdravil chorých, potešil smútiacich, bol s osamelými a dal múdrosť civilným autoritám, ktoré musia robiť dôležité rozhodnutia. Prosme za všetkých zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach i na odberných miestach, za ich rodiny, za nasadených vojakov, za miestnych dobrovoľníkov; aby počas plošného testovania Boh zachoval ich zdravie a vydržali nápor úloh. Majme pre nich slovo porozumenia a povzbudenia. Uľahčujme situáciu ako to len dokážeme. Buďme trpezliví a ohľaduplní voči sebe, pretože náročnosť a zdĺhavosť celej akcie preverí aj tých, ktorí budú testovaní. „Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi.“ (R 12, 18).

Prosíme za blaho pre našu krajinu a jej obyvateľov, prosíme za našich susedov a za celú zem. Nech sa naplnia slová modlitby z Kuzmányho litánie, pod ktorými sme boli zjednotení, keď sa rodil tento zvláštny rok 2020: „Odvráť od nás všetky zlé telesné i duchovné neduhy, bludy a úzkosti, nespravodlivosť a nenávisť, lakomstvo a pýchu, nemoci a živelné pohromy, vojny a nepokoje, a všetky ostatné zlé navštívenia, prosíme Ťa, Hospodine! Pane, vyslyš nás!“.

V bratskej láske porúčame všetkých vás do mocných, milujúcich a verných Božích rúk.

Vaši v Pánovi,

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV na Slovensku,

Ján Brozman, generálny dozorca ECAV na Slovensku.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.