Blahoželanie sestre prof. Janke Krivošovej

Blahoželanie sestre prof. Janke Krivošovej

Vážená pani prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD. – milá sestra vo viere v Ježiša Krista, k Vášmu významnému okrúhlemu životnému jubileu Vám menom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktorej ste horlivou členkou, srdečne blahoželáme.

Ste prvou ženou, ktorá na Slovensku získala profesorský titul v odbore architektúra. 
Tiež autorkou niekoľkých kníh venovaných sakrálnej a ľudovej architektúre. Za všetky spomenieme aspoň tituly Evanjelické kostoly na Slovensku (Tranoscius 2000) a  Slovenská ľudová architektúra (Trio Publishing 2013), ktoré sú brilantným pohľadom na duchovné dedičstvo a umenie našich predkov.
Vaše umelecké diela – monumentálne maľby sa stali súčasťou interiérov viacerých evanjelických kostolov a prispievajú k dôstojnosti týchto bohoslužobných stánkov.
Nesmierne bohatá je Vaša výtvarná tvorba: maľba, kresba, ilustrácia, grafika, prírodné motívy, krajinomaľby, kvetinové zátišia v technikách olej, pastel, akvarel.
Projekt Vyšívaná história ECAV na Slovensku pripravený k 500. výročiu Reformácie šíri poznanie o evanjelikoch na Slovensku nielen u nás doma, ale aj za hranicami našej vlasti.
Prostredníctvom Vami výtvarne navrhnutých svedectiev – oficiálnych listín ECAV na Slovensku o krste, konfirmácii a evanjelickom cirkevnom sobáši – či ilustrovaním detskej knihy Svetielko (Tranoscius 1990) je Vaše dielo prítomné v množstve rodín v našej krajine.
Ste nositeľkou významných ocenení:
- Ceny Leonarda Stöckela za rok 2016 v oblasti umenia a kultúry, o ktorej udelení Vám – významnej evanjelickej osobnosti – rozhodlo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku,
- Ceny Zlatá Europea 2017, ktorú Vám udelila Európska únia umenia,
- víťazkou prestížnej ankety Slovenka roka 2018 v kategórii Veda a výskum. 
To všetko svedčí o Vašom enormnom vedeckom, umeleckom, pedagogickom i publicistickom prínose – ako pre evanjelickú komunitu, tak aj náš národ. Úprimne Vám za to ďakujeme a sme na Vás hrdí.
Prajeme Vám, aby Vás i na ďalšom úseku cesty Vášho žitia nebeský Otec viedol, chránil a posilňoval svojou láskavou a mocnou pravicou, dával Vám zdravie i mnoho tvorivých síl. Nech Vás sprevádza hojnosť Božieho požehnania!
Dovoľte náš vinš zakončiť slovami majstra Milana Rúfusa (Post scriptum):

Povedz mi, ja sa nebránim

samote ani biede,

čím bol môj život?

- Hľadaním.

Hľadaním odpovede.

Ibaže ústa tajomstva

Nie sú až také zdielne.

Čím bol môj život?

Trvalým

Úžasom z Božej dielne. –

V úcte Vaši

Ivan Eľko                                                                                     Ján Brozman

generálny biskup ECAV na Slovensku                                        generálny dozorca ECAV na Slovensku

Galéria k článku

Jana Nunvářová
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.