2. výročie vypuknutia pandémie koronavírusu COVID-19

2. výročie vypuknutia pandémie koronavírusu COVID-19

Vážené sestry a bratia, vedenia cirkevných zborov, vážené cirkevné zbory,
predstavitelia našej cirkvi boli v týchto pohnutých dňoch oslovení zástupcami občianskeho združenia Skutočné obete (https://skutocneobete.sk/), ktoré spája a podporuje rodiny a priateľov obetí pandémie koronavírusu COVID-19. V mene pozostalých po obetiach vyslovili prosbu o podporu rodín, ktoré v pandémii stratili svojich najbližších.

Pripomíname, že dňa 6. marca 2022 bude druhé výročie prvého potvrdeného prípadu ochorenia koronavírusom COVID-19 na Slovensku. Pandémia si odvtedy vyžiadala už viac ako 21 000 ľudských životov. Sú medzi nimi aj naši najbližší, príbuzní a priatelia. Cirkevné zbory v nich stratili mnohých vzácnych predstaviteľov, aktívnych, verných členov, slúžiacich a ochotných funkcionárov, či radových členov.

Občianske združenie Skutočné obete sa snaží do budúcnosti o to, aby bol 6. marec vyhlásený za Pamätný deň obetí COVID-19. Zároveň oslovilo otvoreným listom prezidentku, predsedu parlamentu a predsedu vlády, aby vyhlásili na deň 6. marca 2022 štátny smútok za všetkých ľudí, ktorých pandémia predčasne a tragicky pripravila o život a uctili si ich pamiatku spoločnou minútou ticha.

Predstavitelia iniciatívy Skutočné obete teda požiadali aj predstaviteľov cirkví, aby vo svojich zhromaždeniach si v tento deň, na 1. pôstnu nedeľu 6. marca 2022, pripomenuli obete pandémie koronavírusu COVID-19, symbolicky nechali rozozvučať zvony a uctili si pamiatku zosnulých minútou ticha.

Sestry a bratia, vážené cirkevné zbory, odporúčame Vám túto iniciatívu do Vašej láskavej pozornosti. Táto iniciatíva sa nepodobá na nič z toho, čo sa väčšinou deje okolo nás v komerčnej oblasti – na propagáciu produktov a počítanie ziskov. Obracia našu pozornosť iným smerom. Robí nás vnímavými a citlivými na ľudskú drámu, ktorá súvisí s prchavosťou existencie, pominuteľnosťou človeka, zraniteľnosťou vzťahov, dôležitosťou hľadania Boha a nádeje v Ňom. Robí nás všímavými voči osamelým a zarmúteným a tak prispieva k budovaniu skutočného spoločenstva medzi nami. A takisto oživuje pekné spomienky, pripomína nám vďačnosť za prežité a kladie nám do pozornosti vzácnu cenu života tých, ktorí iba nedávno vo viere stáli vedľa nás, ale zrazu, zo dňa na deň ich nebolo...

Ak sa pre pripomienku tohto pandemického výročia vo svojom cirkevnom zbore rozhodnete, včleňte ju, prosíme, citlivo do liturgického poriadku 1. pôstnej nedele. Spojte sa v príhovornej modlitbe za útechu a povzbudenie všetkých jednotlivcov a rodín, ktorí v pandémii stratili svojich drahých. Nech si Pán Boh aj tieto osudové skúšky využije na to, aby k sebe bližšie pritiahol a skutočne naplnil a upokojil ľudské duše. Nech dá pozostalým pocítiť, že je stále s nimi. Spomeňte si prosím, aj na konkrétne obete pandémie – bratov a sestry z radov Vášho spoločenstva. Pripomeňte život, svedectvo, službu a príklad tých, s ktorými ste boli vedno spojení do tela Cirkvi vierou, krstom a nasledovaním Pána. Zadržte pietnu chvíľu ticha. Nechajte zvoniť zvony.

Prvou pôstnou nedeľou začneme sledovať ústredný príbeh nášho spasenia – reálny príbeh odovzdanosti, poslušnosti, sebavydania sa, utrpenia a smrti Božieho Syna, nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Rovnako ako Jeho, bol reálny aj kríž ktorí museli a musia niesť mnohí naši drahí – nemocní a ich rodiny. Pripomeňme pozostalým, že ho nemusia niesť sami a izolovane, ale v hlbokom stotožnení sa viery s trpiacim, umierajúcim a vzkrieseným Kristom. V Kristovom kríži je naša záchrana z moci diabla, hriechu, zmaru a smrti a večnosť s Bohom. On povedal: „Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet“ (Ján 16, 33).

Pán nech je so všetkými nami!

S bratským pozdravom, Zbor biskupov ECAV na Slovensku

Bratislava, 24. február 2022