Zomrel prof. Dušan Podhradský

Zomrel prof. Dušan Podhradský

Oznamujeme evanjelickej verejnosti, že 17. januára 2022 zomrel vo veku 81 rokov prof. Dušan Podhradský, významný biochemik a bývalý rektor košickej univerzity. Posledná rozlúčka bude v pondelok 24. januára 2022 o 13.00 hod. v kostole Evanjelického cirkevného zboru a. v. na košickej Terase.

Pochádzal z farárskej rodiny- otec Juraj Podhradský bol o. i. farárom v Dolnej Strehovej či v Senici.

Prof. Ing. Dušan Podhdradský, DrSc. bol významnou osobnosťou v oblasti biochémie peptidov a bielkovín. na Slovensku s medzinárodným dosahom. Publikoval viac ako 60 pôvodných vedeckých prác v zahraničných časopisoch. Jeho pedagogická činnosť spočívala v zabezpečení výučby biochémie v odboroch chémie, biológie a v učiteľskom štúdiu. V rokoch 1997 - 2003 bol rektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Smútiacej rodine, priateľom, kolegom a známym vyslovuje Predsedníctvo ECAV úprimnú sústrasť.
„Ty si mi nádejou, Pane, Hospodine, Tebe dôverujem od svojej mladosti“ (Žalm 71, 5).