Zomrel brat Milan Horínek

Zomrel brat Milan Horínek

So zármutkom oznamujeme evanjelickej verejnosti, že Pán života a smrti si v nedeľu 22. decembra 2019 povolal bývalého evanjelického farára Mgr. MILANA HORÍNKA vo veku 71 rokov. V duchovnej službe v našej cirkvi slúžil 37 rokov v cirkevných zboroch v Nových Zámkoch a v Bratislave - Prievoze. Narodený a vzkriesený Pán nech teší všetkých smútiacich.

Pohreb zosnulého bude 2. januára 2020 v Devíne o 10.00 h.