Zlatá konfirmácia v Teranoch

Zlatá konfirmácia v Teranoch

Približne pred 500 rokmi pred Kristom prorok Joel napísal: „ Jasaj a teš sa, lebo Hospodin vykonal veľkú vec“. /Joel 2,21/. Aj my v cirkevnom zbore v Teranoch sme prežívali veľkú radosť 9. júna 2019. V deň svätodušného sviatku sme si pripomenuli narodeniny kresťanskej cirkvi v Jeruzaleme. Ďalším vzácnym dôvodom na radosť bola Zlatá konfirmácia. Pred 50-mi rokmi 21 mladých ľudí prisahalo vernosť nášmu Pánovi a našej cirkvi./ konfirmandi z rokov 1968 a 1969/. Z počtu 21 zlatých konfirmandov chýbali 3 konfirmandi, ktorí dostali už pozvanie do večného domova.

Na túto udalosť sme sa dlhší čas pripravovali. Previedli sa rekonštrukčné práce, ktoré sme už dlhší čas plánovali. Urobila sa oprava podlahy a nové kľakátko okolo oltára. V kostolnej záhradke sa previedla úprava a výsadba kvetov. Zlatí konfirmandi darovali do kostola nové koberce .
Za podnet na organizovanie tejto milej slávnosti – Zlatej konfirmácie ďakujeme predovšetkým pani učiteľke Marte Kuzmovej a jej pokračovateľky pani učiteľke Janke Keľhovej. Brat farár Dušan Hučka sa pri tejto príležitosti k prítomným prihovoril kázňovým textom z proroka Ezechiela 18,31. Zlatých konfirmandov predstavila a predniesla báseň sestra poddozorkyňa Magdaléna Žlnková. Za zlatých konfirmandov sa k prítomným prihovorila sestra kantorka Milota Paterová. Slávnosť obohatil spevokol pod vedením mladšej kantorky Martiny Bečkerovej. Po skončení slávnostných služieb Božích nasledovalo posedenie v zborovom dome spoločným obedom. Za organizáciu rekonštrukčných prác v kostole patrí veľké poďakovanie našej sestre Emílii Števťaťovej. Sme vďační, že bratia a sestry sa v tak hojnom počte podieľali na rekonštrukčných prácach nášho kostola.
Ďakujeme Pánu Bohu, že požehnal túto milú slávnosť zlatej konfirmácie a máme nádej, že sa stretneme aj na diamantovej konfirmácii.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.