Zelená esplanáda Gelnica

Zelená esplanáda Gelnica

ECAV Gelnica informuje o podpísaní Zmluvy o dielo na realizáciu stavby Zelená esplanáda Gelnica s dodávateľom STRECHY SK, s.r.o. 

ZoD_strechy_esplgl_S0122_04112022.pdf