Zborový deň v CZ ECAV Stredné Plachtince

Zborový deň v CZ ECAV Stredné Plachtince

Zborový deň nášho cirkevného zboru bol tohto roku spojený s Poďakovaním za úrody zeme. Nechýbali na ňom traktory, ovečky, kozičky, koníky a najmä - ľudia. Ľudia, ktorí sa spoločne chceli Pánu Bohu poďakovať za všetko, čím nás aj tohto roku požehnal a obdaroval. Viac ako 150 ich prijalo naše pozvanie do farskej záhrady na tohtoročný Zborový deň. Bolo to vôbec prvý krát, čo sme ho v našom cirkevnom zbore usporiadali.

Po tom ako sa nám podarilo vynoviť a vymaľovať naše Múzeum Samuela Godru /bývalá stará fara/. Po veľmi vydarenej akcii- Stretnutie s rodákmi v júli tohto roku. Po oslavách 580. výročia obce Stredné Plachtince v auguste- nám svitol nádherný slnečný októbrový zborový deň.
Už od 6. hodiny ráno naši priatelia z Poľovníckeho združenia Obeckov začali stavať 2 kotlíky gulášu. A od 11:00h. predpoludním to všetko vypuklo.
Prichádzali najprv muži s traktormi- mali sme prvú výstavu traktorov v našej obci- nakoniec ich ku kostolu prišlo spolu 18. A potom prichádzali ľudia, celé rodiny- mamičky a oteckovia, starkí a starké spolu s deťmi a vnúčatami.
Všetko to na službách Božích pod holým nebom začali naši najmenší- deti z detskej besiedky spolu s detičkami z materskej školy. Zaspievali 3 krásne piesne a modlili s k Bohu za dar života, krásy a lásky, za celé stvorenstvo.
Potom sme mali služby Božie pod holým nebom. V rámci nich sa predsedníctvo cirkevného zboru poďakovalo našim mládežníkom- futbalistom, ktorí nás počas 5 rokov reprezentovali na futbalových turnajoch v senioráte, dištrikte i na celocirkevnej úrovni.
Po chutnom guláši nasledoval poobedňajší program: vystúpenie ľudovej hudobnej skupiny The Schramot /hrajú v nej 4 presbyteri/ a takisto aj nášho zborového spevokolu SION. Celé popoludnie sa ľudia mohli rozprávať a zdieľať spolu tento nádherný slniečkom naplnený októbrový deň. Ten bol vďakou všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom aj tento rok zapájali do práce v našom cirkevnom zbore.
Podujatie podporili: Agrodružstvo Príbelce /má v prenájme cirkevné pozemky/, Obec Stredné Plachtince, Poľovnícke združenia Obeckov a Plachtince, ako aj brat presbyter Ľubo Mackov.
Pánu Bohu buď vďaka a chvála za všetky jeho dobrodenia, ktorými nás každý deň požehnáva.

Galéria k článku

Jaroslav Ďuriš
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.