Zborový deň pod hradom Čabraď

Zborový deň pod hradom Čabraď

Evanjelici z Drienova a Čabradského Vrbovka sa už po ôsmy raz stretli na zborovom dni v peknom prírodnom prostredí pod hradom Čabraď. Konal sa 5. júla 2019 pri príležitosti sviatku vierozvestcov Cyrila a Metoda a predreformátora Majstra Jána Husa. Po úvodnom privítaní zborovou dozorkyňou Annou Križanovou boli v programe najprv služby Božie.

Liturgoval Roman Sarvaš, administrátor CZ a seniorka Hontianskeho seniorátu Katarína Zaťková, ktorá poslúžila aj kázňou Božieho slova z Mt 10,28. Poukázala v nej na dve povzbudenia vyslovené Pánom Ježišom, keď svojich učeníkov vysielal do služby: 1.aby sa nebáli úkladov ľudí, 2.aby mali bázeň pred Pánom Bohom. Toho sa držali aj Cyril s Metodom a Ján Hus. Ich príklad má i nás k takému konaniu strhávať. Po kázni zaspieval zborový spevokol z CZ Babiná. Ten účinkoval aj v popoludňajšom programe, venovanom spomienke na prenasledovaných kňazov, pôsobiacich v Drienove a Čabradskom Vrbovku v rokoch 1939 až 1964. Patrili k nim: Martin Straško, Ladislav Zgúth, Imrich Štofan, Darina Bancíková a Jozef Lajtoš. Pútavým slovom v troch vstupoch predstavila ich životné cesty zástupkyňa dozorkyne CZ Drienovo Dana Antošková. Na nástenkách boli umiestnené aj textovo-fotografické materiály prezentujúce život zboru. Súčasťou programu bola možnosť výstupu na zrúcaniny hradu Čabraď. Okrem duchovného pokrmu si zúčastnení pochutnali na guláši z diviny a výborných koláčoch rôzneho druhu. Všetkým, čo sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave zborového dňa patrí poďakovanie. Vrúcna vďaka však v prvom rade patrí trojjedinému Pánu Bohu, že na celom dni spočinulo Jeho požehnanie.

Galéria k článku

Roman Sarvaš
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.