Zborový deň CZ Uhorské

Zborový deň CZ Uhorské

Pane dobre je nám tu. Mt 17, 4

Petrovo vyznanie z hory premenenia sa stalo hlavným mottom prvého zborového dňa cirkevného zboru Uhorské (NOS), ktorého súčasťou bola aj posviacka organu po generálnej oprave. Veď tam, kde sa zvestuje Slovo Božie , kde sa zíde spoločenstvo veriacich a kde sa vo večeri Pánovej stretáva s Kristom, nemôže byť pre srdce kresťana ináč ako dobre.

Radostné chvíle sme prežívali pri popoludňajších službách Božích, na ktorých sme posviacali organ, ktorého oprava sa po dlhých rokoch plánovania počas leta uskutočnila. Táto oprava mohla byť uskutočnená vďaka finančnej pomoci obce Uhorské, Banskobystrického samosprávneho kraja a od veľkého množstva darcov z radov cirkevníkov a priateľov cirkevného zboru. Zvesťou slova Božieho a posvätením organu poslúžil brat senior Ján Ruman a liturgiou viacerí bratia a sestry z okolitých zborov či z BÚ ZD.
Radosť z opraveného organu umocnil slávnostný organový koncert, na ktorom nám miestny kantor Ján Marko a Mgr. art. Mária Siheľská poslúžili svojimi darmi a priniesli nám diela svetových skladateľov.
Z Božej milosti sme mohli v cirkevnom zbore prežiť vzácny deň naplnený vďakou a oslavou nášho Boha. Daj Boh, aby sme vždy v spoločenstve cirkvi prežívali Petrovo vyznanie – Pane, dobre nám je pri tebe.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.