Zbierka nemeckých farárov na Gelnicu

Zbierka nemeckých farárov na Gelnicu

Finančná zbierka zo služieb Božích v Augustiniánskom kostole v nemeckom meste Schwäbisch Gmünd je určená na rekonštrukciu krovu evanjelického kostola v Gelnici. Nemeckí farári a farárky prispeli na sanáciu havarijného stavu sumou 2606 eur.

Služby Božie s Večerou Pánovou, na ktorých kázal Frank Otfried July, biskup Krajinskej evanjelickej cirkvi vo Württembergu, boli súčasťou Pfarrertagu – Farárskeho dňa. Každý rok ho organizuje Evanjelický farársky spolok, vždy v inom meste. Tentoraz padla voľba na Schwäbisch Gmünd. Na Pfarrertag v pondelok 7. októbra 2019 prišlo okolo 400 farárov a farárok nielen z oblasti Baden-Württemberg, ale aj zástupcovia farárskych spolkov z Nemecka a zo zahraničia. V sále kongresového centra ich pozdravil a privítal predseda Združenia evanjelických duchovných vo Württembergu farár Hartmut Zweigle. Zastúpenie na Farárskom dni malo aj Združenie evanjelických duchovných na Slovensku – cez predsedu Jána Bunčáka, ako aj podpredsedov za Západný a Východný dištrikt Božidaru Baškovú a Petra Mihoča.
Témou tohtoročného stretnutia farárskeho spolku bola hudba a jej význam pre evanjelickú cirkev. Po prednáške sa o tejto téme diskutovalo v pracovných skupinách. Podvečer patril jubilantom, ktorí slávia okrúhle výročia svojej ordinácie. Duchovní si uctili tiež pamiatku svojich kolegov zosnulých v uplynulom roku. Pri slávnostnej večeri sa Ján Bunčák, predseda Združenia evanjelických duchovných na Slovensku poďakoval za oferu zo služieb Božích, určenú práve na opravu konštrukcie krovu evanjelického kostola v Gelnici. Tamojší cirkevný zbor má len 400 členov a celkové náklady na sanáciu siahajú až do výšky 50 000 eur, čo ďaleko presahuje jeho možnosti. Umelecký zážitok večera hudobnými vstupmi sprostredkovalo zoskupenie štyroch bratov, ktorí si hovoria HANKEBROTHERS_Elements.
Program Pfarrertagu začal už v nedeľu podvečer recepciou pre predstaviteľov viacerých nemeckých farárskych spolkov a zahraničných hostí. Zástupcovia slovenského Združenia evanjelických duchovných svoju účasť na stretnutí využili tiež na to, aby sa poďakovali farárskym spolkom krajinských cirkví vo Württembergu a Durínsku za ich dlhoročné partnerstvo a finančnú podporu. Je o to vzácnejšia, že nemeckí duchovní prispievajú finančnou čiastkou priamo zo svojich platov. Zbierky sú určené na sociálnu výpomoc farárskym rodinám, na opravy fár, v minulosti tiež na naplnenie pôžičkového bytového a autového fondu.

Galéria k článku

Thomas Rathay PhotoDesign
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.