Zasadala synoda Evanjelickej cirkvi a. v. v Českej republike

Zasadala synoda Evanjelickej cirkvi a. v. v Českej republike

V závere novembra sa v priestoroch Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity konala synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Českej republike.

Tohtoročná synoda bola výnimočná v dvoch veciach. Jednak jej trvanie bolo dvojdňové a prvý krát zasadla s novou organizačnou štruktúrou. Tú tvorilo predsedníctvo synody a dve komory, tzv. komora duchovných a komora laických pracovníkov v cirkvi. Synody sa zúčastnili aj hostia, menovite Věslav Szpak, biskup Lutherskej evanjelickej cirkvi a Ivan Eľko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. V správe generálneho biskupa vyzdvihol Marián Čop niekoľko významných míľnikov za uplynulý rok ako napríklad vydanie česko – slovenského prekladu Biblie a vydanie nového kancionálu Hrad prepevný. Dôležitým bodom synody bolo ustanovenie Komisie, ktorá má za cieľ pripraviť návrh možností financovania cirkvi na najbližšie roky. Synoda sa niesla v priateľskom bratsko – sesterskom duchu. Členovia synody sa zúčastnili aj divadelného predstavenia o kráľovi Šalamúnovi. Začiatok a koniec synody patril ako zvyčajne, Službám Božím.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.