Veľkonočný odkaz CEC a COMECE aj pre nás

Veľkonočný odkaz CEC a COMECE aj pre nás

Keďže ľudia, rodiny a komunity sú naďalej postihnutí krízou COVID-19 v Európe a vo zvyšku sveta, Rev. Christian Krieger a H. Em. Card. Jean-Claude Hollerich SJ, predsedovia Konferencie európskych cirkví (CEC) a Komisie biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) zdieľajú nasledujúci veľkonočný odkaz.

Kresťania si budú aj tento rok pripomínať Kristovo utrpenie a smrť, oslavovať jeho slávne vzkriesenie- ale úplne novým spôsobom. Veriaci sa nebudú môcť stretnúť, aby sa spolu modlili a spievali, zhromažďovali sa, aby mlčali v bázni pred Bohom, počúvali jeho Slovo a delili sa o chlieb a víno.
Tento rok oslavujeme Kristovo víťazstvo nad smrťou v čase, keď svet zápasí s pandémiou COVID 19, ktorá pustoší svet a spôsobuje smútok a utrpenie vo všetkých národoch. Veriaci oslávia víťazstvo života a nádeje vo svojich domovoch alebo v dobrovoľnej izolácii, spoločne bojujúc proti vírusu.
Súčasné udalosti nám viac než kedykoľvek predtým pripomínajú, akou dôležitou dimenziou viery je NÁDEJ. „Lebo v nádeji sme boli spasení,“ potvrdzuje apoštol Pavel v liste Rímskym predtým, ako pokračuje: "Ale nádej, ktorú vidíme (splnenú), nie je nádej. Veď čo niekto vidí, načo by sa tomu aj nádejal? Ale ak sa nádejame tomu, čo nevidíme, to trpezlivo očakávame." (R 8, 24-25).
Nech veľkonočné evanjelium rozvíri tento dych nádeje v srdciach a myšlienkach kresťanov, nech dych Boží oživí naše vytrvalé očakávanie, aby sa cirkev a každý z nás, mohol stať nositeľom nádeje a svetla v našom svete, ktorý je dnes spustošený veľkým utrpením.
Nech nám Trojjediný Boh, ten, kto je a ktorý príde, žehná a zachováva nás.
Kristus je vzkriesený, On je skutočne vzkriesený!

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.