Mládež v Európe vyzýva ku klimatickej spravodlivosti

Mládež v Európe vyzýva ku klimatickej spravodlivosti

V dňoch plných neistoty sa spojila veriaca mládež v Európe z mnohých náboženských organizácií. Vyzývajú prijať opatrenia, ktoré sa týkajú klimatickej spravodlivosti. "Pandémia Covid-19, ktorej v súčasnosti čelíme, predstavuje bezprostrednú hrozbu pre životy a živobytie po celom svete. Nesmieme však zabúdať, že aj klimatická kríza je pandémiou epických rozmerov, ktorá ohrozuje existenciu Zeme."

Dlhotrvajúce a pokračujúce ničenie Zeme, nášho spoločného domova, je priamo v rozpore s hodnotami a učením, ktoré my, mladí ľudia viery, prijímame a presadzujeme. Cítime, že je našou povinnosťou vystúpiť proti nášmu súčasnému spôsobu života, ktorý spôsobuje škody v obrovskom rozsahu a prispieva k narušeniu ekológie. Uznávame, že kvôli úsiliu o spravodlivejší svet pre všetkých musíme prehodnotiť našu koncepciu "pokroku" v kontexte ekologickej spravodlivosti. Uznávame, že niektorí z nás majú viac šťastia a sú menej postihnutí klimatickou krízou. Zaväzujeme sa hľadať riešenia a stratégie, ktoré znižujú našu uhlíkovú stopu. Chceme pomôcť vytvoriť ekologickejší svet, ktorý zabezpečí rovnosť medzi rôznymi ľuďmi, krajinami a kontinentmi. Je veľmi dôležité, aby sme prevzali zodpovednosť za naše vlastné činy. Kvôli tomu je nevyhnutné napríklad využívať demokratické práva a povinnosti alebo zabezpečiť zastúpenie menšín, mládeže a žien v rozhodovacích procesoch mierovej politiky.

Upozorňujeme na to že jednotlivci už trpia vysídľovaním, ktoré je  spôsobené stavom klímy. Mnohí zase utekajú pred vojnami a prírodnými katastrofami, ktoré sú priamou príčinou nečinnosti ľudstva.

Vyzývame vedúcich predstaviteľov štátov na celom svete, aby konali s úmyselnou solidaritou voči tým, ktorí už trpia dôsledkami zmeny klímy. Naliehavo ich žiadame, aby našli riešenia, ktoré nie sú  motivované len ziskom, ale také, ktoré zabezpečia riešenia pre trvalo udržateľné životné prostredie.

Naliehavo žiadame našich náboženských vodcov, aby preukázali potrebné vedenie a usmernili naše komunity k prosperujúcejšiemu a ekologickejšiemu svetu. Vyzývame vás, aby ste pomocou svätých písiem, náboženského učenia išli príkladom pre ľudí, ktorí vás túžia nasledovať. Uznávame, že naša planéta nepatrí len nám, ale aj tým, ktorí prídu po nás. Sme súčasťou väčšieho sveta ako si dokážeme predstaviť.

Toto je alarmujúca situácia, do ktorej sa ľudstvo dostalo. My sa zjednocujeme a konáme. Vyzývame vás, aby ste sa k nám pripojili a boli súčasťou zmeny, ktorú svet zúfalo potrebuje. Pridajte sa k nám.

Zdroj: http://wscf-europe.org/prayer-and-solidarity/call-for-action-on-climate-justice/

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.