Evanjelická cirkev a. v. v Slovinsku má nové vedenie

Evanjelická cirkev a. v. v Slovinsku má nové vedenie

1. decembra 2019 uviedli v Slovinsku novozvolených predstaviteľov evanjelickej cirkvi . Novým biskupom sa stal Leon Novak a novým generálnym dozorcom Bojan Prosič. Medzi inštalovanými spolupracovníkmi boli Peter Adrejčák (rodák zo Slovenska), ktorý pôsobí v Slovinsku ako riaditeľ diakonie a evanjelický kňaz, Simon Sever ako archivár, Monika Car ako právnička, Simona Prosič Filip ako predsedníčka práce so ženami, Mitja Andrejek ako predseda práce s mládežou, Geza Filo ako predseda dozornej rady a Geza Erniša ako mediálny pracovník.

Na slávnostných službách Božích sa zúčastnili viacerí zástupcovia Evanjelických cirkví z Maďarska, Rakúska, Nemecka, Rumunska, ako aj zástupcovia katolíckej a pravoslávnej cirkvi a tiež predstavitelia štátu – prezident Slovinska, predseda vlády a miestny župan. ECAV na Slovensku zastupovali Boris Mišina, osobný tajomník generálneho biskupa a Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie. Hudobne slávnostné spoločenstvo doprevádzali hudobná kapela SELAH, duo Mystica a zborový kantor. Slávnostným kazateľom bol novoinštalovaný biskup Leon Novak, ktorý si za základ svojej kázne zvolil vybrané verše zo Skutkov apoštolov 27. kapitoly. Poukázal na metaforu „lode cirkvi“. Dokonca aj kapitán, ktorý ovláda loď, potrebuje presnú mapu. Našou mapou kresťanskej cirkvi je Biblia. V krátkosti vyzdvihol význam prekladu Biblie JurijomDalmatinom do slovinčiny a význam prekladu Nového zákona do prekmurštiny prostredníctvom Štefana Küzmica. Aby zachoval obraz lode, považuje tieto preklady za navigačné pokyny.

Biskupa Leona Novaka sme sa opýtali, kam by chcel viesť ECAV v Slovinsku:
Evanjelická cirkev sa chce naďalej venovať mladej generácii, cieľovou skupinou je mládež a rodiny. Chceme do nich investovať viac času a prostriedkov, lebo je pre nás dôležité, aby budúci nositelia evanjelickej cirkvi boli s ňou aj úzko spojení. To znamená, že ponúkame im rôzne biblické kurzy, rozličné možnosti k aktívnej účasti v cirkevnom zbore, ale aj rôzne kurzy pre deti, od kurzov hry na rôznych hudobných nástrojoch až po jazykové kurzy. Okrem toho ponúkame rôzne workshopy, stretnutia mladých z iných krajín a snažíme sa mladých aktívne zapojiť do života Evanjelickej cirkvi v Slovínsku.  

Slávnostné služby Božie ako aj následná recepcia mali slávnostný charakter, účastníci zotrvali v priateľských rozhovoroch, za ktoré srdečne ďakujeme.

Galéria k článku

Marcela Kmeťová
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.