Digitalizácia sa počas pandémie stala „ústrednou témou“ v práci aj v súkromí

Digitalizácia sa počas pandémie stala „ústrednou témou“ v práci aj v súkromí

Súčasťou Konferencie európskych cirkví je aj celoeurópska sieť odborníkov, ktorí sa snažia riešiť zamestnanosť a s ňou súvisiace ekonomické či sociálne otázky z pohľadu cirkví. Koordinačný tím tvoria zástupcovia z Francúzska, Nemecka, Fínska, Talianska a Švédska. Počas videokonferencie v máji a júni 2020 prijali vyhlásenie o digitalizácii, z ktorého citujeme:

"Od začiatku pandémie COVID-19, ktorá začala v Európe vo februári 2020, sa digitalizácia stala „ústrednou témou“ v práci a aj v súkromnom živote. Internet umožnil ľuďom, ktorí žijú sami, zostať v spojení s okolím, učiť sa, udržiavať aspoň čiastočne spoločenský život, ale aj premiestniť prácu z kancelárií do domácnosti. Niektoré pracovné miesta, ako napríklad sektor starostlivosti, dodávky potravín alebo poštové služby, boli preťažené. Cirkvi museli takisto presunúť bohoslužby a pastoračnú starostlivosť do online priestoru. V európskych krajinách existuje veľa podobností, ale aj rozdielov, pretože všetky prijali rozličné opatrenia v oblasti verejného zdravia. Toto spoločné vyhlásenie zdôrazňuje utrpenie mladých ľudí, ktorí boli zrazu izolovaní uprostred svojich rodín. Utrpenie je obzvlášť ťažké, keď sú rodiny nefunkčné a keď sú dôsledky prerušenia mnohých sociálnych služieb ponúkané len čiastočne a to len na diaľku. Jedným z dopadov tohto obdobia je síce zrýchlenie digitálnych schopností väčšieho počtu ľudí, ale aj vylúčenie tých, ktorí nemajú dostatočný prístup k technickým zariadeniam. Deti potom nemôžu študovať doma, čo ďalej znižuje ich úroveň vzdelávania. Súčasná situácia zostáva neistá na všetkých úrovniach: verejné zdravie, sociálne, hospodárske a medzinárodné prostredie. Teraz čelíme novej, tvrdej a dlhej ceste k „normálnosti“ v mnohých častiach Európy a sveta. Táto „normálnosť“ však nemá rovnakú definíciu ako pred krízou. Problémy týkajúce sa digitalizácie pracoviska a spoločnosti, sociálnych otázok a globálnej planéty, ktorá čelí klimatickej kríze, sa stali ešte naliehavejšími.

Medzi tieto problémy patria:

• Pred krízou si virtuálnu spoluprácu prostredníctvom sociálnych médií vyberala prevažne mladá generácia, ale počas krízy sa sociálne médiá stali ich jediným prostriedkom interakcie. Ako sa zmenia sociálne vzťahy po tomto období?

• Ako si môžeme byť istí, že domov je správnym pracoviskom alebo miestom na učenie? Prebiehajúci výskum naznačuje, že domov nie je vhodné miesto ako pracovisko. Chceli by sme prispieť k diskusii napríklad výskumom, či a nakoľko je vhodná a efektívna práca na diaľku. Okrem toho sa dostali do popredia rodové hľadiská a rodové úlohy, napríklad to, kto pracuje z domu. 

 • Pred krízou sa málo ľudí rozhodlo pre prácu na diaľku. Teraz bola práca na diaľku ako dobrá alternatíva. Mnoho spoločností a pracovníkov v tom vidí prínos a môže sa dokonca pokúsiť ho propagovať. Mohla by sa práca na diaľku stať budúcnosťou pre väčšinu pracujúcich?

Domnievame sa, že práca na diaľku musí zostať možnosťou, ktorú môžete akceptovať alebo nie, nie však podmienkou. V súčasnosti existuje niekoľko problematických oblastí : organizačná politika, digitálne technológie, štýly vodcovstva a iné. Niektoré spoločnosti pripúšťajú, že nemôžu robiť všetko e-mailom a musia sa stretávať osobne. Skúsenosti tiež ukazujú, že osobné vzťahy a priamy kontakt pomáhajú k osobnej rovnováhe a zároveň zachovávajú kreativitu a efektivitu v spoločnosti. Práca na diaľku však znamená, že pracovník potrebuje primeraný pracovný priestor, technické vybavenie, vhodný stôl a stoličku a schopnosť multitaskovať ako pracovník a rodič. 

Vyzývame, aby sa na konci krízy ľudia mohli vrátiť na svoje pracoviská a boli rešpektované ich práva ako sú napríklad ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci.

• Niektoré spoločnosti sa „presúvajú“ alebo sa vracajú do Európy v dôsledku medzery v logistickom a dodávateľskom reťazci.

• Problémy s demokraciou a osobnou integritou sú dôležité pri zavedení sledovacieho softvéru a aplikácií, ktoré varujú pred kontaktom vo verejnom priestore s osobou, o ktorej sa predpokladá, že je infikovaná vírusom. V takomto softvéri musia byť zabudované záruky ochrany osobných údajov.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.