Začali sa oslavy Tranoscia

Začali sa oslavy Tranoscia

Na symbolickom 33. valnom zhromaždení sa vo štvrtok 27. apríla stretli akcionári vydavateľstva Tranoscius, ktoré stojí v službe Slova už 125 rokov a patrí k najstarším vydavateľstvám na Slovensku vôbec. Správa o hospodárení konštatovala, že napriek zložitým podmienkam a energetickej kríze vydavateľstvo v uplynulom roku hospodárilo so ziskom a pokračovalo v plnení poslania otcov-zakladateľov: šíriť dobré Slovo tam, kde je oň núdza. 


Súčasťou osláv 125. výročia vydavateľstva Tranoscius bola ja inaugurácia poštovej známky. Širokej evanjelickej  verejnosti, filatelistom a zberateľom ju predstavili v priestoroch mestského úradu Liptovského Mikuláša.