Z otroctva do slobody

Z otroctva do slobody

Téma 30. výročia Nežnej revolúcie nepriamo zaznela v hlavnej téme „nocovačky“, určenej pre jednu skupinu detskej besiedky Cirkevného zboru ECAV Dolný Kubín.

V sobotu podvečer (16. 11. 2019) slúžili „otroci“ nemilosrdnému faraónovi v Egypte pri stavbe budov. Bez oddychu a slobody ich obháňali vojaci. Utrpenie videl Hospodin a poslal Mojžiša, ktorý žiadal faraóna o prepustenie izraelského ľudu. Deti po naštudovaní biblického príbehu vyhľadávali indície k tzv. 10. egyptským ranám. Počas poslednej noci v otroctve Mojžiš potrel veraje dverí krvou baránka a prikázal prítomným zjesť nekvasený (podotýkam – čerstvo upečený) chlieb postojačky. V chaose poslednej rany sa dali na púť do slobody. Poslednou prekážkou bol prechod cez Trstinové (červené) more (posuvná brána farského areálu) a pútnici prebrali na seba zodpovednosť za svoju správu vecí verejných a súkromných. Cestou po púšti (Námestím P. O. Hviezdoslava) prišli pod vrch Sinaj (kazateľnica evanjelického a. v. kostola). Hospodin im daroval 10. Božích prikázaní na dvoch kamenných doskách, ktoré boli zároveň prísľubom jeho prítomnosti. Po stopách príbehu, teda reptania, horkosti a úmornej námahy pri nesení Archy zmluvy, sa dostali k Jordánu. Mojžiš (po stretnutí s Hospodinom mu načas žiarila tvár) vyslal zvedov, ktorí priniesli misu veľkého ovocia (pred fotografovaním viac ako polovicu stihli putujúci zjesť). Mladá generácia sa dostala do zasľúbenej zeme – podkrovia „starej“ fary. Apropo – v Novej Zmluve čítame: Kristus nás oslobodil k slobode. Deti čakali ďalšie aktivity, pohostenie a pohodlné postele. Noc skončila ránom slobody 17. novembra 2019.

Galéria k článku

Emil Enrik Stanček
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.