Vzdelávacie podujatie Bratislavského seniorátu na pôde Mestského centra sociálnych služieb v Modre

Vzdelávacie podujatie Bratislavského seniorátu na pôde Mestského centra sociálnych služieb v Modre

Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku (ďalej len BAS) so sídlom v Modre-Kráľovej a Výbor pre zborovú diakoniu BAS usporiadali v Mestskom centre sociálnych služieb v Modre dňa 23.10.2019 vzdelávací seminár na tému „Ako lepšie porozumieť dezorientovaným seniorom“ spojený s prezentáciou publikácie „Sprevádzanie zomierajúcich“. Seminár sa konal v rámci projektu „Dôstojne až do konca“ zameraného na dôstojný prístup k ťažko chorým a zomierajúcim.

Seminár bol určený predovšetkým pre cirkevné zbory malokarpatského regiónu. Účasť na vzdelávaní prijali členovia evanjelických cirkevných zborov v Modre-Kráľovej, v Pezinku a v Limbachu ako aj sociálni pracovníci a ďalší záujemcovia z necirkevného prostredia z mesta a okolia. Za Mesto Modra účastníkov privítala pani riaditeľka Mestského centra sociálnych služieb v Modre, Jana Machálová, a pani Monika Bartošová z Oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva.

Na seminári prednášala odborníčka z praxe s dlhoročnými praktickými skúsenosťami, PhDr. Beata Dobová, riaditeľka Strediska Evanjelickej diakonie v Bratislave, Zariadenie pre seniorov. Poukázala na rôzne vplyvy, ktoré môžu prichádzať v každom období ľudského života, pod rúškom nevyriešených tráum, pod ktorými sa ľudia vo vyššom veku stávajú dezorientovanými. Predstavila jednotlivé štádiá dezorientovanosti a správny postoj k dezorientovaným v týchto štádiách.

V rámci vzdelávacieho semináru seniorka BAS a zborová farárka v Modre-Kráľovej Sidonia Horňanová predstavila rovnomennú publikáciu s názvom „Sprevádzanie zomierajúcich“. Ide o príručku pre rodinných príslušníkov, duchovných, dobrovoľníkov a odborníkov pri sprevádzaní ťažko chorých a zomierajúcich, ktorú vydal Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku s finančnou podporou predovšetkým Trnavského samosprávneho kraja. Príručka je rozdelená na štyri časti:
Úvodná časť stručne vysvetľuje, čo je sprevádzanie. Prvá, najrozsiahlejšia časť obsahuje rady týkajúce sa komunikácie so zomierajúcim, ale aj s rodinnými príslušníkmi. Druhá časť približuje telesné potreby zomierajúceho a dôležitosť odbornej starostlivosti a ošetrovania zomierajúceho s dôrazom na individuálne potreby každého človeka. Tretia časť sa venuje samotným sprevádzajúcim: ich psychohygiene a prevencii pred vyhorením. Príručka obsahuje aj odkazy na zdravotnícke zariadenia na území Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja. Posledná, štvrtá časť popisuje, ako treba postupovať bezprostredne potom, keď blízky odišiel. Súčasťou publikácie je aj leták pod názvom Rýchly sprievodca sociálnymi službami, ktorý vznikol vďaka spolupráci s Evanjelickou diakoniou ECAV na Slovensku. Záujemcovia o príručku s letákom sa môžu prihlásiť na Seniorskom úrade v Modre-Kráľovej u sestry seniorky Horňanovej.

Projekt „Dôstojne až do konca“ v Modre sa uskutočnil vďaka REVII – Malokarpatskej komunitnej nadácie, za ktorú sa prihovorila jej správkyňa Drahoslava Finková. Projekt bol podporený aj dotáciou Mesto Modra. Občerstvenie pripravili sestry z cirkevného zboru Modra-Kráľová.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii tohto projektu. Sme vďační Pánu Bohu, že sme mohli spoločne prežiť požehnaný a hodnotný čas.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.