Vzdelávací seminár Bratislavského seniorátu: Sprevádzanie zomierajúcich

Vzdelávací seminár Bratislavského seniorátu: Sprevádzanie zomierajúcich

Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku a Výbor pre zborovú diakoniu BAS usporiadali v rámci projektu Dôstojne až do konca vzdelávací seminár na citlivú tému Sprevádzanie zomierajúcich. Seminár sa uskutočnil na pôde cirkevného zboru v Trnave 22.9.2019. Vzdelávania sa zúčastnilo takmer 90 účastníkov z radov organizátorov a tých, čo poskytujú starostlivosť ťažko nemocným a zomierajúcim v rodinnom prostredí, ale aj v zariadeniach sociálnych služieb, tak štátnych ako aj neštátnych, duchovní BAS ECAV na Slovensku a ostatní záujemcovia. Úvodným duchovným zamyslením zhromaždenie privítal domáci brat zborový farár v Trnave Radomír Vařák, ktorý zdôraznil potrebu starostlivosti a záujmu o nášho blížneho.

Prednášali dve odborníčky z praxe s dlhoročnými praktickými skúsenosťami. Prvú prednášku s ťažiskom na komunikáciu so zomierajúcim predniesla doktorka teológie, Miriam Szőkeová, koordinátorka pre duchovnú službu na Ústredí Sliezskej diakonie, so sídlom v Českom Těšíne. Vyzdvihla komplexnú starostlivosť multidisciplinárneho tímu, ktorý sa o zomierajúceho stará a poukázala na dôležitosť otvorenosti sprevádzajúceho prispôsobiť sa a správneho prístupu pri komunikácii s ťažko chorým človekom. V druhej prednáške, ktorú mala Magdaléna Danková, diplomovaná paliatívna zdravotná sestra v hospici Mistelbach, v Rakúsku, sme sa dozvedeli o telesných potrebách zomierajúceho človeka.
V rámci vzdelávacieho semináru sestra seniorka Sidonia Horňanová predstavila rovnomennú publikáciu s názvom: Sprevádzanie zomierajúcich, príručku pre rodinných príslušníkov, duchovných, dobrovoľníkov a odborníkov pri sprevádzaní ťažko chorých a zomierajúcich, ktorú vydal Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku. Súčasťou publikácie je aj leták pod názvom Rýchly sprievodca sociálnymi službami, ktorý vznikol vďaka spolupráci s Evanjelickou diakoniou ECAV na Slovensku. Publikáciu s letákom finančne podporili Trnavský samosprávny kraj, Mesto Modra a REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia. Každý účastník si publikácie s letákmi mohol zdarma prevziať.
Celé podujatie moderovala Katarína Šoltésová, predsedníčka Výboru pre zborovú diakoniu. Ďakujeme Pánu Bohu za spoločne prežitý požehnaný hodnotný čas. Všetkým, ktorí sa pričinili o vydanie publikácie a o zdarný priebeh celého podujatia srdečne ďakujeme, osobitne domácemu evanjelickému a. v. cirkevnému zboru v Trnave za prijatie a pohostinnosť a Trnavskému samosprávnemu kraju za poskytnutie dotácie z rozpočtu TTSK a Výzvy TTSK č. 2/2019 - Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov Trnavskej župy.

Galéria k článku

Mgr. Radoslav Danko
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.