Vzácne návštevy v košeckej diakonii

Vzácne návštevy v košeckej diakonii

V sobotu 13. augusta 2022 sa v obci Košeca konali oslavy 750. výročia od prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti navštívil našu obec pán Milan Krajniak, MPSVR SR s manželkou, ako aj predseda parlamentu Boris Kollár. Ich prvé kroky smerovali v sprievode starostu obce a podpredsedu ZMOSu, Radomíra Brtáňa do Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci (SED), ktoré si v tomto roku pripomína 25. výročie od svojho založenia.  

V kaplnke zariadenia po krátkom stíšení a oboznámení hostí s históriou, budovateľským úsilím, až po súčasnosť v podaní zakladateľa a správcu SED v Košeci, Ľubomíra Marcinu, si hostia s obdivom a uznaním prezreli celé zariadenie. Vyjadrili vďaku, že sa mohli na vlastné oči zoznámiť so zariadením sociálnych služieb, ktoré v celom regióne je jediným cirkevným zariadením. Riaditeľ, Marcel Breče, vzácnym hosťom priblížil obrovské nasadenie vedenia i personálu často za nemalých obetí a rizík, hlavne počas pandémie Covidu-19. A nielen to, poukázal na často vyvstávajúce problémy s komplexom budov, vrátane ich zariadenia, na ktorých sa po 25 rokoch už podpisuje zub času a vyžadujú si nemalé investície do opráv, ale aj do technického vybavenia. Najväčší, momentálny problém predstavuje kotolňa, ktorá dosluhuje a vykazuje už havarijný stav, vrátane takmer nefunkčného solárneho systému. Táto momentálna situácia ohrozuje ďalšiu činnosť prevádzky, pokiaľ do vykurovacej sezóny nenastane jej obnova. Investícia podľa rozpočtu dosahuje sumu cca. 60 000 €. Aj tu sa vedenie nášho SED osvedčilo ako skvelý manažment a túto investíciu zabezpečilo jednak zo štátnych zdrojov a za spoluúčasti financovania nášho sponzora – Považskej cementárne Ladce, a.s. Taktiež VÚC Trenčín, ako aj obec Košeca sa výrazne v minulosti až po súčasnosť podieľajú na účinnej pomoci nášmu SED. Ako prejav úcty a vďaky, v rámci osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky obce, dostalo naše SED ďalšie ocenenie, ktoré z rúk podpredsedu ZMOSu, Radomíra Brtáňa, prevzala Anna Kušnírová, predsedníčka Správnej rady SED Košeca.
A do tretice, o týždeň neskôr v sobotu 20. augusta 2022 prijal naše pozvanie košický arcibiskup – metropolita RKC, mons. Bernard Bober, v sprievode svojho tajomníka, farára Jozefa Kmeca. V kaplnke vzácnych hostí na pravé poludnie privítali zvony nesúce sa zo zvonice nad kaplnkou, ako aj organová hudba. Duchovný správca Ľubomír Marcina uvítal vzácnych hostí spred oltára kaplnky, nasledoval spev piesne ES 327: „Kde si môj Ježiši...“ s organovým sprievodom Mareka Mikáča, študenta VŠMU v Bratislave. Pán arcibiskup sa v ekumenickom duchu prihovoril našim klientom i personálu, zaželal hojnosť Božích milostí a prítomným udelil svoje požehnanie. Klientka zariadenia, Jarmila Smetanová, odovzdala vzácnemu hosťovi kyticu červených ruží a dodala úprimné a dojemné slová. Stretnutie s pánom arcibiskupom pokračovalo v popoludňajších hodinách na neďalekej hore Butkov, kde svojou homíliou oslovil tisíce pútnikov. Takého stretnutia na hore Butkov pravidelne viackrát do roka organizuje spomínaný sponzor – Považská cementáreň Ladce, a.s., cez jej nadáciu Agapa.

Galéria k článku

Ing. Jakub Rosa