Vzácna návšteva v Centre histórie ECAV

Vzácna návšteva v Centre histórie ECAV

7. február 2024 sa zapíše do dejín našej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ako deň, ktorý sa nám dnes javí možno celkom nenápadný, ale ak Pán Boh dá, môže sa stať začiatkom požehnanej spolupráce na poli ochrany a sprístupňovania nášho historického dedičstva.

V stredu 7. februára predpoludním nás totiž navštívili naši kolegovia z Evangélikus Országos Gyűjtemény (čo v preklade z maďarčiny znamená niečo ako Evanjelická krajinská zbierka). Ide o inštitúciu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Maďarsku, ktorá zastrešuje evanjelické múzeum, evanjelickú knižnicu a evanjelický archív. Je to teda inštitúcia podobná nášmu Centru histórie ECAV s tým rozdielom, že jej jednotlivé zložky vznikli už dávnejšie v minulosti. Generálny archív evanjelickej cirkvi bol napríklad založený už v roku 1812. Evanjelická krajinská zbierka má teda za sebou kus histórie a s tým súvisí aj množstvo skúseností v oblasti ochrany, sprístupňovania a využívania kultúrneho dedičstva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Maďarsku.
Nie je to však jediná vec, ktorou sa táto inštitúcia líši od nášho Centra histórie ECAV. Evanjelická krajinská zbierka zamestnáva okolo 15 kmeňových zamestnancov a patrí pod ňu ďalších 6 regionálnych centier. Hospodári s rozpočtom trištvrte milióna euro, pričom jednotlivým cirkevným zborom poskytuje aj možnosť získania grantov, napríklad na reštaurovanie poškodených archívnych dokumentov, kníh, či predmetov kultúrnej hodnoty.

V priestoroch na Palárikovej 20 nás navštívil riaditeľ Evanjelickej krajinskej zbierky Pál Lackner, riaditeľ Evanjelického krajinského múzea Béla László Harmati, pracovníčka múzea Boglárka Kondor, spolu so svojím tlmočníkom Györgyom Rágyanszkym. Podnetom na stretnutie bola prosba našich maďarských kolegov o zapožičanie vybraných archívnych dokumentov na pripravovanú výstavu o činnosti evanjelickej diakonie v Uhorsku. Okrem administratívnych formalít, mali naši kolegovia záujem pozrieť si aj expozíciu nášho múzea. Atmosféra bola výborná, delegácia bola veľmi priateľská, na záver stretnutia prišlo pozvanie na otvorenie výstavy a prehliadku ich troch pracovísk, tiež výzva z maďarskej strany o bližšiu vzájomnú spoluprácu, ktorú sme s radosťou uvítali.
Veľmi sa tešíme z tohto spoločného stretnutia, pretože z neho môže vzísť veľa dobrej a požehnanej spolupráce. Pre nás sú dôležité aj dlhoročné skúsenosti maďarských kolegov, ktorí sa stretávajú s podobnými problémami a výzvami ako my. Nedá mi na záver nespomenúť, že expozícia Múzea Lutherovej reformácie sa našim hosťom páčila natoľko, že sa Boglárka Kondor rozhodla o nej napísať článok do periodika Élet és Tudomány.

Ostáva dúfať, že našu radosť budete zdieľať aj Vy – ostatní členovia našej cirkvi. Verím, že aj naša evanjelická cirkev pokročí vo vedomí, že ochranu a sprístupňovanie historického dedičstva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku treba i napriek nepriaznivým ekonomickým podmienkam ďalej rozvíjať.