Významné výročia vo Švábovciach

Významné výročia vo Švábovciach

„On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerane, aby telo rástlo a budovalo sa v láske.“ 
Ef 4,16

S veľkou vďačnosťou a pokorou voči Pánu Bohu sme pripravovali slávnosť 50. výročia pamiatky posvätenia chrámu Božieho a 10. výročia činnosti Evanjelickej materskej školy vo Švábovciach v Tatranskom senioráte. Pandemické opatrenia výrazne ovplyvnili spoločné slávenie s domácimi viery, ktorého sa mohli zúčastniť len pozvaní hostia a z nich museli viacerí svoju účasť odrieknuť. Pred „zatvorením kostolov“ sme tak vo Švábovciach stihli ešte našu zborovú slávnosť.

Slávnostným kazateľom dňa 11. októbra 2020 bol generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko. Liturgiou poslúžila Katarína Hudáková a Eva Kolesárová, ktorých otec – Daniel Š. Veselý – bol dlhoročným verným pastierom zboru a zbor ho miloval. Kantorskú službu popri zborovej kantorke Oľge Kleinovej vykonal aj Pavel Tomko, ktorého otec – Pavel Tomko – sa tiež ako pastier zboru oň s láskou staral a domáci viery prijali cez jeho vernú službu mnohoraké požehnanie. Na službách Božích sme spievali aj piesne č. 553 a 174, ktoré P. Tomko zložil. Liturgovali domáci farári, Vierka Zaťková Pališinová a Martin Zaťko. 

V programe vystúpili deti z Evanjelickej materskej školy, pod vedením sestier učiteliek. Krátku históriu zboru a stavby kostola, postaveného na základe projektu prof. Eugena Kramára, podala historička Božena Malovcová. Cirkevné školstvo na území zboru predstavila archivárka Martina Šlampová. Zborový dozorca Ján Mlynár predstavil novú knižnú publikáciu cirkevného zboru, vydanú k tejto príležitosti – Láskou zjednotení. Zborový farár priblížil význam a symboliku v novom zborovom erbe. Dielo požehnal modlitbou generálny biskup ECAV. Po skončení služieb Božích sme zotrvali na agapé a vo vzácnych osobných rozhovoroch.

Sme úprimne vďační za spoločenstvo, ktoré sme vytvorili pri Božom slove, na modlitbách a piesňach, zjednotení s bratmi a sestrami aj skrze televízny prenos na video kanály „ECAV Švábovce“. Pánovo meno bolo oslávené a my sme prijali Jeho požehnanie.

V mene predsedníctva evanjelického zboru vo Švábovciach ďakujeme autorskému kolektívu za tvorbu knihy o histórii a súčasnosti zboru, všetkým zúčastneným na slávnosti, domácim viery za pomoc pri príprave duchovného podujatia, mediálnemu tímu z CZ Hybe za pomoc pri video prenose, ale najmä Trojjedinému Pánu Bohu za cestu viery s Ním.


Video záznam je k dispozícii na https://youtu.be/KKbFTvMH4Pw. Knižnú publikáciu si možno objednať na FÚ vo Švábovciach, t.č. 052/779 33 77, e-mail: svabovce@ecav.sk.


Galéria k článku

Martin Zaťko
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.