Vyšlo nové číslo Služby slova 2/22

Vyšlo nové číslo Služby slova 2/22

Prinášame Vám 2. číslo Služby slova.

Okrem prípraviek na mesiace aprílbaž jún v ňom nájdete 99 homiletických rád Axela Denneckeho, rozhovor sonsestrou Erikou Valkovou-Krišťákovou, už tradičnú kázeň Dr. MartinabLuthera a ďalšie zaujímavé čítanie.

Predplatitelia Služby slova obdržia prístupové heslo mailom. Ak ešte Službu slova nemáte, môžete o ňu požiadať v redakcii na adrese sluzbaslova@ecav.sk. Podmienkou pre získanie Služby slova na celý rok je zaslanie milodaru vo výške 10 € na číslo účtu SK42 0200 0011 6900 0044 3012 s použitím variabilného symbolu 663085.