Výlet za históriou Gemera

Výlet za históriou Gemera

Cirkevný zbor Prietrž pripravil na 6. nedeľu po Svätej Trojici zaujímavý zájazd na historický Gemer. Určený bol samozrejme aj pre cirkevníkov z Častkova, pretože ich farár Pavol Štefek je v súčasnosti v Prietrži administrátorom. Pozvaní boli tiež cirkevníci zo susednej Senice. 

Po 5- hodinovej ceste sme prišli do Štítnika, aby sme tu navštívili evanjelický gotický kostol, ktorý bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Mali sme možnosť spoznať jeho históriu, pokochať sa pohľadom na jeho krásnu hviezdicovú klenbu a obdivovať nádherné fresky, ktoré pochádzajú z troch historických období. V krypte pod oltárom sú okrem významných šľachtických rodín pochovaní aj traja evanjelickí superintendenti, medzi nimi je i Juraj Ambrozi, ktorý bol v rokoch 1733 – 1738 evanjelickým farárom v artikulárnom chráme v Prietrži, odkiaľ odišiel práve do Štítnika. Prítomní prietržania si ho v chráme pripomenuli krátkou spomienkou.
V Štítniku sme sa zúčastnili aj spoločných Bohoslužieb. Kázňou slova Božieho poslúžila domáca farárka Jana Ilčisková. Kázala na text Luk 5, 1-11. Príjemným spestrením bolo vystúpenie domácich detí, ktoré sa v predchádzajúcom týždni zúčastnili biblického tábora. Prišli sa predstaviť s krátkym programom. Pri rozlúčke so Štítnikom daroval brat farár Pavol Štefek sestre farárke Jane Ilčiskovej malý darček, ktorý bude pripomínať domácim dnešnú návštevu.
Ďalším našim cieľom bola Ochtiná. Nebola to však známa ochtinská aragonitová jaskyňa, ale zaujímali sme sa tu o inú historickú krásu: miestny evanjelický kostol. V porovnaní s predchádzajúcim kostolom bol tento podstatne menší, ale podobali sa navzájom svojou krásou a historickou hodnotou. Veď jeho fresky patria medzi najvýznamnejšie v oblasti Gemera. Súčasnosť i históriu kostolíka, ktorá sa budovala dlhé roky, nám priblížil brat diakon Martin Dudáš. Je s ňou dobre oboznámený, pretože v zbore pôsobí už vyše dvadsať rokov. Zvláštnosťou tohto chrámu je oltárny obraz. Keďže pôvodný sa nezachoval, otvor po ňom bol doplnený krížom a slúži ako priehľad na zadnú stenu presbytéria so stredovekou maľbou.
Záver nášho výletu na Gemer patril patril mestu Revúca, ktorá bola v minulosti významným strediskom národného života. Najskôr sme navštívili Múzeum Prvého slovenského gymnázia, ktoré je inštalované priamo v pôvodnom historickom objekte národnej kultúrnej pamiatky. Slovenské evanjelické a. v. gymnázium tu pôsobilo v rokoch 1862 až 1874. Vypočuli sme si aj kvalifikovaný a skutočne pútavý výklad kultúrnej referentky Martiny Saganovej. Mohli sme si prezrieť všetky miestnosti, vrátane učebne či čiernej kuchyne. A samozrejme rôzne listiny, vysvedčenia, školské pomôcky, ako aj portréty profesorov a študentov.
Po prehliadke sme spoločne prešli na miestny cintorín, aby sme tu položili kvety na hrob Jozefa Kvetoslava Holuba, rodáka z Prietrže, ktorého 120. výročie úmrtia sme pripomenuli 12. júla 2019. Bol profesorom na evanjelickom gymnáziu, venoval sa geometrii a botanike.
Samozrejme, že sme v Revúcej neobišli miestny evanjelický kostol, ktorý je od predchádzajúcich chrámov podstatne mladší, pretože ho začali budovať v roku 1784. O jeho histórii a mnohých úpravách v súčasnosti porozprávala domáca farárka Danica Hudecová. Po prehliadke kostola, ku ktorej patrila aj vyhliadka z výšky kostolnej veže, sme boli pozvaní do zborového domu na občerstvenie, ktoré nám pripravili domáci. My výletníci sme ho s vďakou prijali a potom nás už čakala len cesta domov.
Odchádzali sme plní dojmov, obohatení nové poznatky a pekné zážitky. A spoločne sme konštatovali, že to bol skutočne vydarený, požehnaný a dobre zorganizovaný výlet. Vďaka!

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.