VPK o nenásilnej komunikácii

VPK o nenásilnej komunikácii

Po úvodnej pobožnosti, ktorú vykonal brat senior Zvolenského senirátu, Jozef Pacek, sa opäť po roku v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, uskutočnila Všeobecná pastorálna konferencia ECAV.
Pozvanie prijalo cca. 100 evanjelických duchovných.

Pre konferenciu bola vybraná téma, ktoré nechcela priniesť iba informácie o niečom, nechcela iba konštatovať stav niečoho, ale mala ambíciu priniesť konkrétne pozitívne impulzy do osobnostného profilovania sa a do rozvoja pastorálnych zručností evanjelických farárov, do skvalitnenia ich každodennej služby.

To, s čím sú všetci farári každodenne konfrontovaní, bez ohľadu na to, či sa jedná o pozíciu generálneho biskupa alebo kaplána, o účinkovanie v zbore veľkomestskom či dedinskom, je komunikácia. V prvom rade komunikácia s tými, ktorí sú im zverení, ktorých si sami nevybrali, ale berú ich z Božej ruky a medzi ktorými sú osobnosti veľmi priame, jasné a bezbolestné, ale aj osobnosti komplikované, zlomyseľné, ba až psychiatricky diagnostikovateľné. So všetkými musia komunikovať. Očakáva sa, že to bude komunikácia jednak na dobro im, jednak na dobro cirkevného zboru a nás by nemala zdeptať na smrť.

Brat biskup Ivan Eľko vo svojom úvodnom príhovore zdôraznil: "Všetko to, čo budeme počuť, môžeme aplikovať aj do našej farárskej bubliny, v ktorej sa navzájom stretáme a komunikujeme. Priznajme si, že každý z nás je do istej miery ostrov a má predstavu, že to, čo on robí, je to najlepšie. Častokrát medzi nami, ordinovanými, dochádza ku katastrofickým zrážkam kontinentov a častokrát sa pritom nejedná o problém esenciálny, ale iba komunikačný, v ktorom hrá úlohu náš individualizmus, solitérstvo, hrdosť, status..." 

Lektorkou pondelkového dopoludnia bola pani Lenka Fikarová, ktorá sa už deväť rokov venuje téme nenásilnej komunikácia. Ako odborníčka predstavila a ponúkla všetkým účastníkom svoje vedomosti a skúsenosti. Jej prednáška je zverejnená aj na YouTube kanáli ECAV: https://youtu.be/L4NakkqLPuw

Popoludnie patrilo bratom Stanovi Gregovi a Matehovi Oráčovi, ktorá predstavili najnovšie aktivity a ponuku Edukačno-misijného centra s témou: "Rozširujeme duchovné a osobnostné obzory".

Galéria k článku

Jana Nunvářová