Vo Varšave "tvorili mier"

Vo Varšave "tvorili mier"

Pri príležitosti 80. výročia vypuknutia druhej svetovej vojny sa vo Varšave v dňoch 15. - 17. septembra 2019 konala konferencia pod záštitou Svetového luteránskeho zväzu „Tvoríme mier“. 

Podujatie sa začalo slávnostnými Službami Božíme vo varšavskom evanjelickom kostole, ktorý bol počas 2. svetovej vojny zničený nemeckými vojskami. Počas nich podpísal varšavský evanjelický zbor spolu s evanjelickým cirkevným zborom v Berlíne dohodu o vzájomnej pomoci a spolupráci. Tento akt je veľkým a inšpiratívnym svedectvom o Božej milosti, odpustení a nádeje. Na druhý deň predstavitelia cirkví diskutovali na tému demokracia a sloboda. Delegáciu zo Slovenska tvorili Ján Ruman senior z Veľkého Krtíša, Eva Oslíková námestná farárka v Modre a Andrej Kuruc tajomník pre zahraničie.

Symbolicky, v deň vypuknutia 2. svetovej vojny a bezprostredne po konferencii Tvoríme mier vo Varšave sa stretli aj biskupi Strednej Európy: Jerzy Samiec biskup Evanjelickej poľskej cirkvi, Daniel Ženatý synodný senior Českobratskej cirkvi, Tomáš Tyrlík biskup Slezskej cirkvi evanjelickej v Čechách, Tamás Fabiny biskup Maďarskej evanjelickej cirkvi. Slovenskú Evanjelickú cirkev reprezentoval generálny biskup Ivan Eľko. Biskupi podpísali Spoločné vyhlásenie evanjelických cirkví v Strednej Európy. Podpísaním dohody sa navzájom zaviazali okrem iného k vzájomnej spolupráci a rešpektu a k ochrane hodnôt ako je mier, sloboda a milosrdenstvo. Tu si môžete pozrieť video z podpisu deklarácie.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ztN5IjSTbBs 

PRESNÉ ZNENIE DEKLARÁCIE:

Spoločné vyhlásenie vedúcich cirkví
Českobratská cirkev evanjelická v Čechách
Sliezska cirkev evanjelická augsburského vyznania v Česku
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Poľsku
Evanjelická luteránska cirkev v Maďarsku

Lebo kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Preto snažme sa o to, čo vedie k pokoju a vzájomnému budovaniu. List Rímskym 14, 17. 19

Počas konferencie „Vytvárame mier“, ktorá sa konala 16. septembra 2019 vo Varšave,
· s vedomím spájajúcim históriu a geografickú polohu a obzvlášť s vedomím krutostí, ktorými prešla stredná Európa v 20. storočí, 30 rokov po oslobodení od komunistickej vlády násilia,
· s odvolaním sa na spoločné hodnoty, ktoré sú zakorenené v našej kresťanskej viere a v našom evanjelickom dedičstve a určujú naše konanie v slobode a zodpovednosti,
· opierajúc sa o spoločenstvo, ktoré tvoríme v rámci Svetového luteránskeho zväzu.

Prehlasujeme našu vôľu k užšiemu priateľstvu a spolupráci našich cirkví v regióne, aby sme svedčili o našej viere, nádeji a láske, ktoré vychádzajú z oslobodzujúcej a uzdravujúcej sily Božej lásky, vyjadrenej vo vzkriesenom Kristovi.
Prehlasujeme našu vôľu prispievať k starostlivosti o stvorenie a k pokojnému spolužitiu ľudí, národov a náboženstiev v Európe. Prehlasujeme, že naše cirkvi podporujú princípy demokracie a právneho štátu, pretože sme ako kresťania povolaní starať sa o hodnoty ako sú pravda, pokoj, sloboda, spravodlivosť, milosrdenstvo, ľudská dôstojnosť a ochrana menšín.

Toto prehlásenie znamená:
1. Že chceme uplatňovať princípy práva a demokracie a rozvíjať ich tiež vo svojich vlastných štruktúrach, a že necháme zaznieť hlas cirkvi s prorockým svedectvom.
2. Že ako deti spoločného Otca chceme viesť dialóg v duchu vzájomného rešpektu a bez násilia. Chceme sa zasadzovať o pokoj a pestovať rešpektujúcu kultúru prejavu v spoločnosti a tiež na internete.
3. Že naše poslanie nasledovať Krista a šíriť Jeho evanjelium o pokoji a nádej plníme v spoločnosti, v ktorej žijeme, tiež starostlivosť a obhajovanie vylúčených a ukrivdených.

Galéria k článku

Andrej Kuruc
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.