Vizitácia v Ozbrojených silách SR

Vizitácia v Ozbrojených silách SR

V rámci spoznávania služby duchovných vyčlenených v prospech ozbrojených síl a ozbrojených zboroch SR, sa 26. novembra 2019 uskutočnila ďalšia vizitácia predsedu Ekumenickej rady cirkví (ERC) Ivana Eľka v Úrade ekumenickej pastoračnej služby (ÚEPS OS SR) Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Snahou týchto návštev je zintenzívniť spoluprácu Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR (Ústr EPS v OS SR a OZ SR) s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami ich veriacich v podmienkach ozbrojených síl a ozbrojených zboroch SR.

Na úvod vizitácie riaditeľ Úradu EPS OS SR mjr. Vladimír Varga (duchovný Pravoslávnej cirkvi na Slovensku) prijal predsedu ERC, generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka a generálneho duchovného Ústr EPS v OS SR a OZ SR plk. Mariana Bodolló v priestoroch Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Mjr. Varga svojou prezentáciou priblížil poslanie, organizačnú štruktúru, línie duchovnej služby a hlavné aktivity výcvikového roku 2019 v OS SR. V súčasnosti je v rezorte obrany SR vytvorených 8 tabuľkových miest vojenských kaplánov Ústr EPS v OS SR a OZ SR, s ktorých je 7 aj personálne obsadených duchovnými zo štyroch cirkví participujúcimi na Dohode medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v OS SR a OZ SR SR. Medzi ich základné úlohy je vykonávať bohoslužobnú, pastoračnú, katechetickú a prednáškovú činnosť, individuálne poradenstvo a odbornú prípravu. Realizujú pastoračné návštevy rodín, vysluhujú sviatosti, pripravujú detské tábory, organizujú domáce aj zahraničné vojenské púte, starajú sa o chorých a starých a pôsobia v zahraničných operáciách a misiách. Predseda ERC Ivan EĽKO vyslovil vo svojom mene, ale aj v mene všetkých členov ERC poďakovanie za službu, ktorú vykonávajú títo vojenskí duchovní pre všetkých príslušníkov zamestnancov rezortu obrany.

Po tomto úvodnom stretnutí nasledovalo osobné prijatie predsedu ERC u náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Daniela Zmeka.

V rámci návštevy Ministerstva obrany SR sa členovia delegácie presunuli do kaplnky sv. Juraja, kde sa stretávajú príslušníci a zamestnanci rezortu obrany na pravidelných bohoslužbách. Spomienkami sa vrátili aj k najväčšej tragédii v novodobých dejinách SR, k pádu vojenského leteckého špeciálu An-24, ktorý sa zrútil v roku 2006 pri maďarskej obci Hejce.
Následne z areálu Vajnorských kasární sa delegácia  letecky presunula vrtuľníkom UH-60M Black Hawk na návštevu Dopravného krídla gen. M. R. Štefánika v Kuchyni. Bolo to prekvapenie pre predsedu ERC, pretože v oficiálnom programe tento letecký presun spomínaný nebol. O to vzácnejšie momenty si posádka užila a veľké poďakovanie patrí pilotnej osádke vrtuľníka aj všetkým, ktorí takúto cestu  zabezpečovali. Veď čo môže byť lepšie ako na návštevu letiska priletieť vo vrtuľníku.

Prezentáciu o vojenskom letisku si pripravil veliteľ krídla, plk. Peter PROKOP.Predstavil históriu letiska, tiež vojenský výcvikový priestor Kuchyňa a jednotlivé strelnice, ktoré sú súčasťou letiska Malacky. Delegácia navštívila aj vojenskú katolícku farnosť sv. Jána Pavla II., ktorá sídli priamo v priestoroch letiska, v ktorej slúži štábny kaplán z Ordinariátu OS SR a OZ SR, mjr. Slavko Ganaj. Tu sa celá delegácia stíšila k modlitbe a predseda ERC Ivan Eľko sa modlil za všetkých príslušníkov dopravného krídla, aby im pri ich náročnom povolaní a všetkých výzvach pomáhala ruka Božia a sprevádzala moc Ducha Svätého.

Nasledovala návšteva riadiacej veže letiska, na ktorej bola z dôvodu rekonštrukčných prác vzletovej a pristávacej dráhy pokojná, no stále zodpovedná atmosféra. V rámci predstavenia spôsobilostí dopravného krídla si delegácia predsedu ERC mala možnosť prezrieť výkon služby meteo stanice, hasičskej stanice a hangáre Inžiniersko-leteckej služby, kde sa vykonávajú predpísané a servisné práce na leteckej technike dopravného krídla.

Vzácnou bodkou bol opäť let vrtuľníkom a krásny pohľad na naše hlavné mesto z vtáčej perspektívy.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.