Vernisáž 2022 – Krása a umenie dokážu pomáhať

Vernisáž 2022 – Krása a umenie dokážu pomáhať

      V piatok 10.6.2022 sa ESŠ „spojila“ v sociálnom projekte Krása a umenie dokážu pomáhať. O 16.00 hod. sme vo Dvorane BÚ VD ECAV na Slovensku otvorili predajnú Vernisáž umeleckých diel, ktoré vznikli počas projektového týždňa UKL v EKG na témy: Čo sa to deje okolo nás?, Vojna a mier, Keď rinčia zbrane... Svojou tvorbou prispeli aj žiaci 1. A,  3. A, 5. B, 7. A, 8. A pod vedením Mgr. J. Vassovej, Mgr. S. Sabolovej, PaedDr. Ľ. Demčákovej. 
     Podnetom k tvorbe diel bolo vypuknutie vojny u našich susedov na Ukrajine. Našou akciou chceme nadviazať na školský projekt Prázdna stolička a poukázať na paralely minulosti a súčasnosti (2. sv. vojna a vojna v 21. st.). Zámerom usporiadateľov je verejne prezentovať postoj k situácii vo svete. Podarilo sa nám spojiť žiakov celej spojenej školy. Študenti sa pri tvorbe zaoberali témami: Čo sa to deje okolo nás? Keď rinčia zbrane..., Vojna a mier. Výstava je spojená s predajom diel. Tešíme sa, že ste svojou účasťou a dobrovoľným príspevkom podporili iniciatívu našich žiakov – sociálny projekt, ktorým sa rozhodli pomôcť ľuďom v núdzi.   
      V úvode nás privítal a pozdravil riaditeľ školy PhDr. M. Damankoš, PhD., ktorý so sebou doniesol aj obrovský kôš plný sladkostí od honorárneho konzula Ukrajiny Stanislava Obického. Za zriaďovateľa školy sa prihovoril tajomník biskupa VD ECAV Mgr. M. Cingeľ. Sme radi, že našu aktivitu podporili aj Kristina Liashko (UA) - sólistka operného štúdia pri Štátnom konzervatóriu Bratislava a Didier Rogasik (FR) – tlačový atašé Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku, spevák kapiel Roc’hann a Pourquoi Pas, ktorí nám zaslali pozdravné videá a poskytli nám aranžmán k záverečnej piesni programu Obijmy mene, ktorú žiaci pod vedením Mgr. S. Grestyovej spievali v slovenčine, francúzštine i ukrajinčine. 
     Zámerom usporiadateľov bolo verejne prezentovať postoj k situácii vo svete. Súčasťou otvorenia vernisáže bol aj hudobný program, v ktorom vystúpili víťazi školského kola súťaže Duchovná pieseň (následne víťazi v celoslovenskom kole), žiaci 4. ročníka ZŠ, ako aj niektorí  ukrajinskí žiaci, ktorí v súčasnosti navštevujú ESŠ. Recitovali sa básne žiakov EKG, ktoré vznikli na hodinách UKL a ktoré zvíťazili v celoslovenskej súťaži Vivat Tranovský. Program pripravili Mgr. S. Grestyová, Mgr. I. Bendíková-Jozefčeková, Mgr. Marianna Kucháriková a PhDr. Ľ. Kónyová, ktorá celú akciu iniciovala. S inštalovaním výstavy jej pomáhala Mgr. Z. Kmeciková, Mgr. M. Čurlík a Žiacka školská rada, žiaci V. O a II. A.  
      Výťažok, ktorý sa žiaci rozhodli venovať na pomoc ukrajinským rodinám zatiaľ neuzatvárame, nakoľko predaj umeleckých diel bude ešte pokračovať v školskej knižnici počas veľkých prestávok. V piatok sme na dobrovoľnom vstupnom a predaji diel zatiaľ vyzbierali 431€. Vďaka všetkým prispievateľom.

Galéria k článku

ESŠ Prešov