Vedenie cirkvi sa stretlo s predsedníctvami seniorátov

Vedenie cirkvi sa stretlo s predsedníctvami seniorátov

Vo Zvolene sa stretli predsedníctva dištriktov a cirkvi s predsedníctvami všetkých seniorátov. Na začiatku sa konala krátka úvodná pobožnosť, ktorú viedol brat biskup Západného dištriktu Ján Hroboň. Následne sa účastníci venovali viacerým témam.

Na biskupskom úrade Západného dištriktu vo Zvolene diskutovali v piatok, 27. septembra 2019 so začiatkom o 10.00 dopoludnia o piatich bodoch, ktoré bolo potrebné odkomunikovať.

1. Situácia v Tranosciu, v akom stave bol prevzatý, akú má perspektívu a aké ústretové kroky by potrebovala akciová spoločnosť od farárov, aby sa jej situácia stabilizovala (referát pripravili bratia Tomáš Hyben a Jaroslav Pilát- členovia predstavenstva)
2. Evanjelický posol spod Tatier (zreferoval brat Vladimír Ferenčík)
3. Reformata - súčasný stav budov a budúcne snahy o rekonštrukcie a opravu majetku (nový konateľ- brat Branislav Rybnikár)
4. Reštrukturalizácia cirkvi (krátky referát pripravili bratia Ján Hruška a Martin Kováč)
5. Elektronický informačný systém (pripravili bratia Rastislav Stanček a Peter Mihoč, informoval Peter Mihoč)

Následne prešli prítomní k bodu rôzne. Diskutovali o témach, ktorým sa venujú vo svojich seniorátoch ale aj v jednotlivých cirkevných zboroch.

Vedenie cirkvi poďakovalo všetkým prítomným za ich nasadenie a mnohú dobrú službu, ktorú konajú z lásky k Pánovi a na prospech našej cirkvi. Zaznela aj prosba, aby poďakovanie odniesli aj všetkým zborovým farárom.

V závere stretnutia sa pomodlili okrem iného aj za Božie požehnanie volieb, ktoré sa uskutočnia v cirkevných zboroch Východného dištriktu ECAV na funkciu biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku na nové funkčné obdobie 2020 – 2026.


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.