V znamení jubileí v CZ ECAV Jabloňovce

V znamení jubileí v CZ ECAV Jabloňovce

6. nedeľa po Svätej Trojici bola pre cirkevný zbor v Jabloňovciach (DNS) slávnostnejšia než inokedy. Práve v túto nedeľu sme si slávnostnými službami Božími pripomenuli okrúhle 240. výročie zasadenia tolerančnej lipy, ale aj postavenia zvonice.  

Tolerančná lipa, ktorá sa nachádza v kostolnom areáli, bola vysadená ako symbol vďaky za vydanie tolerančného patentu. Aj pri tej príležitosti v dávnom roku 1782 vtedajší farár Ján Geitz vyslovil prianie, aby vtedy sadená lipa, hoci bola ešte malá, bola pamiatkou tolerančnej slobody a aby časom, keď zmohutnie a bude kvitnúť a včielky budú z nej nosiť med do svojich úľov, tak aby si aj ľud ten najvzácnejší med slova Božieho odnášal z chrámu. Hovoril to v čase, keď evanjelikom bol tento kostol odňatý a vtedajší utrpením skúšaní Almášania (hist. pomenovanie) v časoch protireformácie niekoľkokrát prichádzali násilne o svoj chrám a svoju vieru nemohli verejne deklarovať. Aj preto je dnes veľkým požehnaním byť na tom mieste, ktoré dýcha minulosťou, reformačnou atmosférou ale aj mnohých bojov našich predkov. Hoci v posledných rokoch cirkevný zbor v Jabloňovciach takpovediac zápasí o svoju existenciu, z dôvodu malého počtu členov, predsa má duchovne krásnych a Krista milujúcich ľudí, ktorí sa všemožne snažia udržať bohoslužobný život v tejto malebnej obci pod Štiavnickými vrchmi. Niet divu, že i táto nedeľa bola pre nás slávnostná, nakoľko sa náš útulný, historický, nazývaný aj husitský chrám zaplnil takmer do posledného miesta. Domáci kňaz Ivan Klinko na začiatku bohoslužieb privítal prítomných – domácich i hostí – a vyjadril potešenie, že sme sa ako jedna Božia rodina mohli zísť v tomto chráme, aby sme ďakovali predovšetkým Pánu Bohu za všetko požehnanie, ktoré sme dostali skrze našich predkov, ale ktoré môžeme zažívať aj dnes.

Na službách Božích bol prítomný aj bývalý kňaz zboru, br. farár Rastislav Hargaš (CZ BA-Rača; pôsobil tu koncom ’90 rokov), ako i ses. admin. farárka Svetlana Dočkalová (CZ Žemberovce). Zvesťou slova Božieho poslúžila vznešená sestra seniorka DNS Mária Popićová, ktorá v precítenej a povzbudzujúcej kázni na základe Kristových slov z Mt 28, 20, kde okrem iného reflektovala i udalosti z histórie, predovšetkým sústredila naše mysle na budúcnosť: ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Domácich viery povzbudila, že hoci je to zbor počtom malý a zdá sa, že sa už stráca nádej pri myšlienke akéhosi rastu a mohutnosti zboru aj napriek tomu sa Pán Boh stará o to, aby tu Jeho slovo znelo a Jeho príkaz sa plnil. Veď práve v tomto historickom cirkevnom zbore, kde naši predkovia bojovali o svoju vieru sa teraz viera môže rodiť – veď ho urobil misijným centrom pre celý náš seniorát, keď sa na miestnej fare konajú počas celého roka početné tábory, sústredenia, ale každoročne i seniorátny deň. Aj keď máme pocit, že sme sami a stagnujeme, Pán Ježiš je neustále s nami po všetky dni a koná pri nás svoje dielo a s Ním môžeme smelo vykročiť aj do dní budúcich, lebo On je s nami po všetky dni, až do konca sveta.

Posilnení zvesťou z Božieho slova sme sa po skončení služieb Božích pri hlahole zvonov presunuli na faru, kde sme vo vzájomných rozhovoroch trávili požehnaný a krásny čas.

Galéria k článku

Mgr. Nebojša Popić