V Martine sa stretli predsedníctva ECAV

V Martine sa stretli predsedníctva ECAV

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku pozvalo na pracovnú poradu predsedníctva Východného dištriktu a Západného dištriktu ECAV a predsedníctva všetkých seniorátov ECAV. Stretnutie sa uskutočnilo v Biblickej škole v Martine, v pondelok 15. júna 2020.

Program tvorili 4 body:

1.  Informácie o vývoji situácie vo vydavateľstve Tranoscius a. s. si pripravili nový riaditeľ Peter Gärtner, Tomáš Hyben podpredseda predstavenstva a tiež Jaroslav Pilát a Ján Jančo, členovia predstavenstva. Spomenuli aj plánované valné zhromaždenie akcionárov, ktoré sa uskutoční 26.6.2020 v Liptovskom Mikuláši.

2. Ďalším bodom bol návrh cirkevného ústavného zákona o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV na Slovensku, ktorý predniesol generálny dozorca ECAV Ján Brozman. Nasledovala diskusia, ktorá bude pokračovať aj na seniorátnych pastorálnych konferenciách.

3. Informáciu o pripravovaných legislatívnych zmenách v cirkevnom súdnictve si pripravil brat Ján Bunčák. Zmeny pripravoval spolu s predsedníčkou právneho výboru Andreou Hasprovou.

4. Súčasťou diskusie bol aj Elektronický informačný systém, ktorý by mal zjednodušiť prácu na farských úradoch. Jeho zavedenie do prevádzky je spojené so zákonom, ktorý bude predložený na najbližšej synode. 

Dúfame, že Pán cirkvi sa k ich práci prizná a obdarí našu milovanú cirkev svojim pokojom a požehnaním.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.