V Malej Čalomiji spomínali, požehnávali aj ďakovali

V Malej Čalomiji spomínali, požehnávali aj ďakovali

1. septembra 2019 sme mali opäť vzácny deň v našom cirkevnom zbore. Ďakovali sme Pánu Bohu, že nežijeme vo vojne, keďže 1.9.1939 sa začala 2.sv.vojna a v nedeľu 1.9.2019, uplynulo presne 80 rokov.
Tiež sme spomínali na Slovenské národné povstanie, ktoré 29.8.2019 dovŕšilo 75 rokov od svojho začatia.
Nezabudli sme si sprítomniť 1, september ako ,,Deň ústavy Slovenskej republiky". Odovzdali sme Božie požehnanie v modlitbách a kladení rúk aj na našich najmenších.

Potom nasledovala druhá časť slávnosti. Privítali sme medzi nami JUBILUJÚCICH KONFIRMANDOV po 60 -55 - 50r. Mocná chvíľa. JEDINE BOHU SLÁVA!
Bolo požehnaním opäť si po tak dlhej dobe obnoviť a zaspomínať si na vlastnú konfirmáciu, ktorá bolo ako povedali konfirmandi, už veľmi dávno. Emócie - radosť -pokora však doprevádzala celú túto nedeľnú chvíľu.

Konfirmandi obdržali pamätné rozpomienky - osobné požehnanie - červenú ružu a spoločne pristúpili k spovedi a Velebnej sviatosti Večere Pánovej.
V symbolickej minútke ticha s podtónom melódie: ,,K Tebe ó Bože môj" sme zaspomínali a prečítali mená konfirmandov, ktorí nás predišli do večnosti.
Sestra farárka sa v príhovore zamysela nad slovami žalmistu: ,, Ďakujem Ti z celého srdca v kruhu úprimných v zbore. Veľké sú skutky Hospodinove, hodné skúmania všetkými, ktorí majú v nich záľubu."

15. august 1959 - pred 60 rokmi boli prijatí medzi dospelých členov cirkvi, vyznávajúc svoju vieru a prijímajúc velebnú sviatosť Večere Pánovej.
- Viliam Špunta
- Gabriel Karlin
- Marta Kováčová
- Darina Pádejová
- Mária Babková
- Štefan Dudáš (v Pánu zosnulý)

5. júl 1964 - pred 55 rokmi boli prijatí medzi dospelých členov cirkvi, vyznávajúc svoju vieru a prijímajúc velebnú sviatosť Večere Pánovej.
- Viliam Čierny
- Mária Petrovičová
- Marta Cellengová
- Eva Hlačoková
- Anna Hlačoková
- Zuzana Zvárová

22. jún 1969 - pred 50 rokmi boli prijatí medzi dospelých členov cirkvi, vyznávajúc svoju vieru a prijímajúc velebnú sviatosť Večere Pánovej.
- Darina Hlačoková
- Mária Pohanková
- Vlasta Dudášová
- Alena Šimková
- Ervin Pavlovkin ( v Pánu zosnulý)
- Viliam Dudáš ( v Pánu zosnulý)
- Zoltán Tóth

NECH BOH POŽEHNÁ VŠETKO, ČO SME DNES MOHLI PRIJAŤ, ABY SME S O TO VÄČŠOU LÁSKOU ODOVZDÁVALI DARY, KTORÉ NÁM BOH DÁVA SVOJÍM SVÄTÝM DUCHOM!

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.