V Jelšave opravili krov kostola

V Jelšave opravili krov kostola

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytlo formou dotácie na obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v programe 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok - Obnovme si svoj dom, cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Jelšava sumu 13 000€ na riešenie havarijného stavu - oprava krovu, statické zabezpečenie objektu č. MK -3213 / 2021-423.
Práce realizovala firma Ligrus, s. r. o. pod vedením Ing. arch. Igora Cziela.

Touto cestou ďakujeme za finančnú pomoc aj občianskemu združeniu Gotická cesta pri spolufinancovaní projektu v hodnote 650€.  

Galéria k článku

Ivan Bojna