Už 155 päť rokov dôvod na radosť

Už 155 päť rokov dôvod na radosť

V Čáčove, v mestskej časti Senice, sa 20.10.2019 konali hody už po 155. krát. Toľko rokov uplynulo od postavenia evanjelického kostola. Od položenia základného kameňa v roku 1864 uplynulo iba 6 mesiacov a kostol mohol plniť svoju úlohu. 

Radosť evanjelikov vtedy aj dnes zostáva veľká. Kresťanské rodiny prichádzaju do chrámu posilniť sa počúvaním slova Božieho a prijímať sviatosti. Spevom piesní a modlitbami si vyprosujú od Trojjediného Pána Boha svoje požehnanie. V deň pamiatky posvätenia chrámu bol kostol naplnený radostným spevom za doprovodu organu a detského husľového tria Lenky Kraličkovej, Dianky Mikulíkovej a Gabriela Sedláčka. Hodová slávnosť bola umocnená recitačným pásmom dvanástich detí, akordeónového dua Daniela Sedláčka a Dávida Černeka a sólovým spevom v klavírnom doprovode Alice Zahumenskéj. 

Hodové slávnosti popoludní pokračovali prezentáciou dobových fotografií o poľnohospodárstve, ukážkou drobno-chovateľstva, výstavou poľnohospodárskych strojov na Škodáčkovom mlyne. Príjemná atmosféra a pohostenie aj tento rok pritiahlo do mlyna množstvo návštevníkov.

Slávnostný hodový deň vrcholil vystúpením Senického speváckeho zboru Cantiléna, ktorý príhovorom uviedla domáca sestra farárka Lenka Sedláčková. Seničania a ich hostia tak prežili aj tento rok duchovne bohatý, krásny a zmysluplne strávený čas.

Galéria k článku

Ing. Slavomír Bučák
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.