Uskutočnilo sa ONLINE stretnutie vedenia ECAV s predstaviteľmi Svetového Luteránskeho zväzu

Uskutočnilo sa ONLINE stretnutie vedenia ECAV s predstaviteľmi Svetového Luteránskeho zväzu

V pondelok 14. septembra sa na Generálnom biskupskom úrade konala on-line konferencia predstaviteľov Evanjelickej cirkvi na Slovensku s predstaviteľmi Svetového luteránskeho zväzu. Konferencie sa zúčastnil generálny biskup Ivan Eľko, generálny dozorca Ján Brozman s ostatnými členmi zboru biskupov.

Za Svetový luteránsky zväz sa stretnutia zúčastnil viceprezident SLZ Urmas Vilma a sekretár generálneho tajomníka Ireneusz Lukas. Cieľom stretnutia bolo predstavenie Svetového luteránskeho zväzu a Evanjelickej cirkvi na Slovensku a spoločné hľadanie vzájomnej spolupráce. Hovorí sekretár generálneho tajomníka Ireneusz Lukas:
„Svetový luteránsky zväz vznikol krátko po druhej svetovej vojne v roku 1947 a Evanjelická cirkev na Slovensku je súčasťou tohto veľkého európskeho spoločenstva. Dnes sa s novými ľuďmi, s novými predstaviteľmi a vedúcimi cirkvi pozeráme dopredu a hľadáme nové možnosti, aby spolupráca mohla pokračovať a aby sa evanjelická cirkev mohla naďalej spolupodieľať na celosvetovom dianí cirkvi.“

Svetový luteránsky zväz pokladá všetky cirkvi za rovnocenné a hoci je ECAV na Slovensku malou cirkvou nesie svoj dôležitý odkaz nie len na regionálnej ale aj na celosvetovej úrovni. O spolupráci hovorí viceprezident Svetového luteránskeho zväzu Urmas Vilma:
„Skutočne dúfam, že budete aktívni pri procesoch v celosvetovom meradle. Teším sa na vašich reprezentantov na rôznych stretnutiach a slávnostiach a na to, ako budete neustále súčasťou celosvetovej evanjelickej rodiny. Sme bratia a sestry rovnakej viery a navzájom sa potrebujeme v službe, do ktorej nás povoláva Pán Boh.“

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.