Učitelia náboženstva a detskej besiedky sa vzdelávali

Učitelia náboženstva a detskej besiedky sa vzdelávali

Vnútromisijný a Školský výbor Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku usporiadal dňa 12.09.2019 vzdelávací seminár pre učiteľov náboženstva a detskej besiedky v priestoroch Cirkevného zboru Bratislava Staré Mesto na Konventnej ulici.

Úvodnou pobožnosťou poslúžila a prítomných privítala sestra zborová farárka Erika Sokola, ktorá vyzdvihla dôležitosť duchovného vzdelávania žiakov a zodpovednosť vyučujúcich za im zverené deti.
Sestra predsedníčka Školského výboru BAS Jana Fördös, predniesla informácie spojené so začiatkom nového školského roka. Potom dve účastníčky pracovného seminára pre učiteľov ev. a. v. náboženstva na štátnych školách, ktorý organizoval GBÚ ECAV na Slovensku začiatkom septembra v Liptovskom Mikuláši, predniesli informácie o prednáškach na seminári.
Hlavnou témou seniorátneho vzdelávania bola Kreativita učiteľa na hodine náboženstva a na detskej besiedke. Prednášku na túto tému predniesla sestra Popiková, ktorá sa podelila o dlhoročné a bohaté skúsenosti získané počas niekoľko desaťročnej praxe. Prednášku začala citátom z Božieho Slova, ktoré má mať pevné miesto pri vyučovaní náboženstva ako aj detskej besiedky. Svoju kreativitu pri vyučovaní prednášajúca názorne doplnila mnohými vlastnoručne vyrobenými didaktickými pomôckami, ktoré v praxi používa a ktoré, ako uviedla, sú spestrením jej každej vyučovacej hodiny.
Prednáška sestry Popikovej bola zrozumiteľná a inšpiratívna, čo dosvedčila aj bohatá diskusia po prednáške. Po nej sestra seniorka Bratislavského seniorátu Sidonia Horňanová rozdala učiteľom ev. a. v. náboženstva kanonické misie. Na záver poďakovala sestre Popikovej za ochotu poslúžiť, hosťujúcemu cirkevnému zboru za ochotu prijať účastníkov seminára a všetkým prítomným za účasť. Vzdelávanie bolo ukončené modlitbou sestry seniorky.

Galéria k článku

Jana Fördös
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.