Učitelia náboženskej výchovy ev. a. v. v štátnych školách sa učili

Učitelia náboženskej výchovy ev. a. v. v štátnych školách sa učili

Školský výbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a Evanjelická akadémia usporiadali v dňoch 6. až 7. septembra 2019 pracovný seminár pre učiteľov náboženskej výchovy ev.a.v. v štátnych školách. Uvedené vzdelávacie podujatie sa konalo v Evanjelickej spojenej škole /ESŠ/ v Liptovskom Mikuláši s finančnou podporou Fondu vzdelávania ECAV na Slovensku. Po organizačnej stránke ho zabezpečila Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu z Misijno-vzdelávacieho oddelenia GBÚ v Bratislave.

Zúčastnení si vypočuli najprv prednášku PaedDr. Ingrid Peťkovskej na tému: „Kooperatívne vyučovanie, učebné štýly, námety na skupinovú prácu“. V následnej praktickej časti prebehla ukážka hodiny náboženskej výchovy s kooperatívnym vyučovaním. Ďalšou prednášateľkou bola Mgr. Zuzana Dubovcová, školská psychologička ESŠ v Liptovskom Mikuláši. V prvej časti prednášky najprv oboznámila s vývinovými poruchami učenia, v druhej časti priblížila poruchy správania žiakov. Dopoludnie druhého dňa patrilo predstaveniu využitia programu na tvorbu interaktívnych testov ALF a webových aplikácií Kahoot, Actionbound, Clarisketch vo vyučovaní náboženskej výchovy.  Praktické ukážky a prácu s týmito inovačnými prostriedkami vyučovania prezentoval ThDr. Matej Oráč, PhD., duchovný správca ESŠ v Prešove. Súčasťou programu pracovného seminára bola aj večerná a ranná pobožnosť, ktorú vykonal Mgr. Roman Sarvaš, predseda Školského výboru Západného dištriktu ECAV na Slovensku a zborový farár v CZ Babiná. Ďakujeme Pánu Bohu za požehnané chvíle prežité pri našom vzdelávaní, Správnej rade Fondu vzdelávania ECAV na Slovensku za jeho finančnú podporu a ESŠ v Liptovskom Mikuláši za poskytnutie priestorov.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.