Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2020

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2020

Materiály na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2020 pripravili kresťanské cirkvi na Malte a Gozo (združenie Kresťania spolu na Malte (Christians Together in Malta)). Tento rok vybrali biblický verš: Preukázali nám neobyčajnú láskavosť. (Skutky apoštolov 28, 2) Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Celoslovenská ekumenická bohoslužba sa bude konať 19. januára 2020 v kostole sv. Anny v Trnave (Uršulínky) o 10.00 hod. a v priamom prenose ju ponúkne RTVS na Dvojke.

Kresťanské cirkvi na Malte boli vybrané, aby pripravili materiál na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2020. V septembri 2017 Rímskokatolícka biskupská konferencia a Kresťania spolu na Malte (Maltská Ekumenická rada cirkví) poverili Msgr. Hectora Scerriho sformovaním ekumenického Prípravného výboru, ktorý by zostavil materiál na rok 2020. Vyslovujeme vďaku Rímskokatolíckej biskupskej konferencii a členom združenia Kresťania spolu na Malte a všetkým tým, ktorí sa rozličným spôsobom zapojili a prispeli rôznymi časťami tohto materiálu. 

Každý rok 10. februára slávia mnohí kresťania na Malte Pamiatku stroskotania sv. Pavla. Týmto sviatkom si pripomínajú príchod kresťanskej viery na ich ostrovy a ďakujú zaň. Text zo Skutkov apoštolov, ktorý bol zvolený na tohtoročný Týždeň modlitieb, je biblickým čítaním, ktoré používajú kresťania na Malte v tento sviatok. Preukázali nám neobyčajnú láskavosť. (Skutky apoštolov 28, 2)

Keďže sú Malťania ostrovný národ, lode sú dôležitou súčasťou ich života. Biblické čítanie, ktoré je súčasťou tejto bohoslužby, opisuje nebezpečnú plavbu apoštola Pavla po mori. Loď symbolizuje tiež cestu, niekedy búrlivú, k jednote, ktorú kresťania spolu konajú. Z týchto dôvodov navrhujeme, aby bola v bohoslužobnom priestore ešte pred začiatkom bohoslužby umiestnená loď alebo veľký model lode. Vzhľadom na dĺžku a technický námornícky jazyk textu z knihy Skutkov apoštolov, je potrebné venovať zvláštnu pozornosť tomu, aby bol pekne prednesený. Možno zvážiť rozdelenie textu medzi viacerých čítajúcich, použitie dramatizácie biblického textu, alebo iných prostriedkov, ktoré by uľahčili poslucháčom sledovať biblické čítanie. Text môže byť zvestovaný z miesta v blízkosti lode.

Tyzden_MODLITIEB_2020.pdf

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.