Tretí zvon v evanjelickom kostole v Soli

Tretí zvon v evanjelickom kostole v Soli

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Soli si v roku 2020 pripomína vzácne jubileum, a to 400 rokov od svojho založenia v roku 1620, keď obyvatelia Soli a okolia prijali učenie reformátora Martina Luthera. Napriek ťažkej skúške, akou bola násilná protireformácia, počas ktorej zbor dočasne zanikol, sa predsa zbor vďaka horlivosti a neochvejnosti vo viere podarilo obnoviť. Odvtedy cirkevný zbor prežil bohatú históriu svojej existencie až do súčasnosti.

Vzácne výročie chce Cirkevný zbor osláviť viacerými aktivitami. Najvýznamnejšou z nich je osadenie tretieho zvona do kostola v Soli. Tento zámer sa podarilo naplniť 29.januára 2020, kedy bol zvon privezený a inštalovaný do veže. Zvon vyrobila firma RDUCH z Poľska, ktorá bola oslovená na základe dobrých referencii. Spoločnosť Rduch je jednou z najstarších spoločnosti v oblasti automatiky zvonov v strednej a východnej Európe. Firma realizovala viaceré projekty nielen doma v Poľsku (napr. inštalovali nový zvon Jána Pavla II. V kráľovskej katedrále na Waweli), ale aj po celom svete, napr. v Kanade, Indii, Estónsku, Bulharsku, v Rusku a iných krajinách. S touto firmou má Cirkevný zbor dobré skúsenosti, pretože v roku 2019 realizovali rekonštrukciu dvoch starších zvonov, zaviedli lineárne zvonenie, osadili nové srdcia a motory, napojili diaľkové ovládanie a nové riadiace skrinky.

Pôvodný, teraz najmenší zvon pochádza z roku 1825 a dal ho vyrobiť farár Matej Rojko. Ako o tom svedčí latinský nápis, mal slúžiť ako umieračik. Preklad textu znie: „TENTO ZVON DAL UROBIŤ CIRKEVNÝ ZBOR AUGSBURSKÉHO VIEROVYZNANIA V SOLI ABY MOHOL VYJADRIŤ VEREJNE ÚCTU K ZOMRELÝM.“ Stredný zvon bol vyrobený v roku 1924 za pôsobenia brata farára Juraja Timku a obsahuje nápis: „OSLAVUJME HOSPODINA LEBO JEST DOBRÝ A NA VEKY TRVÁ MILOSRDENSTVO JEHO.“

Nový zvon, ktorý je z nich najväčší, váži 300 kg a je ladený v tónine D, ktorá bola vybratá tak, aby zvuk ladil s dvomi staršími zvonmi. Na prednej strane sa nachádza nápis: „SLÁVA NA VÝSOSTIACH BOHU.“ a Lutherova ruža. Na zadnej strane je nápis: „1620 – 2020 ZVON DAL VYROBIŤ CIRKEVNÝ ZBOR ECAV SOĽ PRI 400.VÝROČÍ JEHO ZALOŽENIA.“

Nový zvon slávnostne posvätí brat generálny biskup Ivan Eľko v rámci tohtoročných zborových dní 30.augusta 2020. Nech nový zvon slúži cirkevnému zboru dlhé roky a nech zvoláva všetkých veriacich do chrámu, aby sme spoločne oslavovali nášho Hospodina a počúvaním Slova Božieho rástli vo svojej viere.

Galéria k článku

Zuzana Kubačková
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.